Zeewijding Knokke-Heist

Zeewijding Knokke-Heist
AFFEVXX00408
Titel: `Zeewijding Knokke-Heist 15 augustus 2005.Ž Verder het programma. Illustratie in kleur: Heilige Maria met kroon, rood kleed en blauwe cape. Ze staat op de rand van de zee en het land. In haar rechterhand houdt ze een geelgekleurd net vast met drie vissen in. Haar linkerhand wijst naar een oude houten vissersboot op zee met op het zeil een markering `H 1Ž.
(40 x 60 cm) Rode en blauwe letterdruk op witte achtergrond. Illustratie: tekening in kleur. Linkerkant gescheurd.
(ON: 2007-211) Idem AFFEVXX00409
Affiches
Evenementen
15 augustus 2005.
Maxim Willems
Verdographics
Dilte