Erfgoeddag. Wordt Verwacht.

Erfgoeddag. Wordt Verwacht.
AFFEVXX00445
Titel: `Erfgoeddag wordt verwacht: Heistse tonnen en putten. ` Verdere tekst: `Tentoonstelling archeologisch materiaal Heist. Aardewerk uit de 15de tot en met de 18de eeuw. Lezing archeologisch onderzoek in de gemeente.Ž Rechts een foto van archeologisch onderzoek van aardwerk. Onderaan coördinaten van het evenement.
(26,5 x 28 cm). Zwarte letterdruk op witte en blauwe achtergrond.
Idem als AFFEVXX00446 AFFEVXX00447 (ON: 2008-102)
Affiches
Evenementen
13 april 2008.
Dilte