De Uitweg! Democratie - Recht- Eendracht

De Uitweg! Democratie - Recht- Eendracht
AFFEVXX00553
Titel: ŽDe Uitweg!Ž Affiche met bovenaan een blauwe hemel waar in grote witte letters `De Uitweg!Ž Het blauw vervaagt tot wit in het middendeel. Centraal staat in het rood: `Democratie - Recht - EendrachtŽ boven een opkomende rode zon. Links daarvan een wilg met bloeiende bladeren langs een grijs veld. Rechtsonder in grote blauwe druk:ŽCVPŽ, er doorheen van links naar rechts `meerderheidŽ. Links onderaan:ŽVerantwoordelijke opsteller: R. Schelstraete- 79, Bronstraat, Brussel.Ž Rechts onderaan: `Vrij van zegel, wetgevende verkiezingen van 4 juni 1950.Ž
(57 x 83 cm). Wit papier met blauw en wit veld waarin een illustratie en letterdruk in rode, zwarte en blauwe inkt. Papier is gevouwen.
Idem als AFFEVXX00554. (ON: T0052 en AFFI00083).
Affiches
Evenementen
4/jun/50
Veranwtoordelijke opsteller: R. Schelstraete, Brussel.
Dilte