Feestdag en Novene van de Heilige Margarita op 20 juli

Feestdag en Novene van de Heilige Margarita op 20 juli
AFFEVXX00604
Titel: `Parochiale Kerk van Knocke. Jaarlijkse plechtige Novene onder grooten toeloop gevierd ter eere van de H. MARGARITA, maagd en Martelares bijzondere toevlucht der moeders en patrones tegen krampen, flerecij, rumathismen en alle andere zenuwziekten. Feestdag en Novene, 20 juli, Feestdag van de H. Margarita.Ž Bijzonderheden over uren van missen en ommegangen. Daarnaast oproep tot deelname aan godvruchtige oefeningen tijdens het jaar en tot inschrijving in de Confrerie van de H. Margarita. Onderaan `Alles tot meerdere eere Gods.Ž
(66 x 98 cm). Zwarte en rode letterdruk op gele (vroeger witte) achtergrond. Kader van rode klavers.
(ON: 2008/141)
Affiches
Evenementen
28/jun/11
Vicaris-generaal van Brugge, Edm. Houtave.
Drukkerij van Kerschaver, Lippenslaan te Knokke.
Dilte