Affiche voor toneelfeest in Hotel Central

Affiche voor toneelfeest in Hotel Central
AFFEVXX00610
Titel: `Stad Knocke A/Z. tooneelkring Willen is kunnen. Op herhaalde aanvraag zondag 9 maart 1919 Tooneelfeest in het Hotel Central.Ž Verder openings uren en prijzen. Kaarten zijn vooraf te verkrijgen bij François Vandamme. Ondertekend door bestuur van de toneelkring.
Affiche gedrukt op oud papier want er staat een andere (Duitse) tekst op de ommezijde.
Klein affiche. (32.5 x 49.5 cm). Zwarte letterdruk op blauwe achtergrond. Linksboven in potlood op geschreven. Op achterzijde 2 Duitse teksten die vermoedelijk uit de eindefase van de Eerste wereldoorlog stammen.
Affiches
Evenementen
6/mrt/19
De Toneelgilde `Willen is KunnenŽ
Drukkerij van Kerschaver te Knokke
Dilte