Week van de Zee - Leve de Zee!

Week van de Zee - Leve de Zee!
AFFEVXX00654
Titel:Ž Week van de Zee. Leve de Zee! 29.04 - 15.05.2011Ž. Links bovenaan is een rode schijf met in witte druk `Week van de ZeeŽ. De kleurenfoto toont de branding van de zee op de kust. Onderaan in grote witte letterdruk `Leve de Zee!Ž Eronder in rode druk: 29.04 - 15.05-2011. Onderste strook: logoŽs van deelnemende gemeennten en organisaties uit West-Zeeland.
Semiglanzend papier. Vierkleurendruk. Witte en rode letterdruk op achtergrond van kleurenfoto. Onderaan strook met deelnemende gemeenten en organisaties. (20 x 28 cm)
(ON: 2011/201)
Affiches
Evenementen
29.04 - 15.05.2011
Natuur-en Milieueducatie Zeeuws-Vlaanderen. Natuur & Zo. Gemeente Sluis.
Dilte