Zeewijding en grote zeeparade - 1947

Zeewijding en grote zeeparade - 1947
AFFEVXX00761
Titel: 'Zeewijding en grote zeeparade - 15 Aug. Heist a/z 1947 om 15 uur. / 15 Août Heyst s/m 1947. Bénédiction de la mer et grande parade navale à 15 heure.' Affiche voor de zeewijding te Heist van 1947. In het midden een ingekleurde afbeelding van verschillende schepen op de zee rond een wapenschild en handen die een kruis omhoog houden.
Papier | Rechthoek | Witte en blauwe en gele achtergrond. Zwarte letterdruk | 46 x 30 cm
Affiches
Evenementen
1947
Drukkerij Verstraete
Dilte