Mo(nu)ment voor vrede en verdraagzaamheid

Mo(nu)ment voor vrede en verdraagzaamheid
AFFEVXX00788
Titel: '11 november, mo(nu)ment voor vrede en verdraagzaamheid.' Zondag 11 november 2012, herdenkingsprogramma Wapenstilstand eerste wereldoorlog.
Papier | Rechthoek | Witte en groene achtergrond, zwarte, rode en witte druk | 30 x 42 cm
(ON: 2012/348)
Affiches
Evenementen
11/11/2012
Lippens, Leopold
Dilte