Kopstuk van vlag in de vorm van een leeuw

Kopstuk van vlag in de vorm van een leeuw
VLAACVS00018
Kopstuk van een vlag in de vorm van een op zijn achterpoten staande leeuw met enerzijds een opschrift: Salus Patriae Suprema Lex, en langs de andere zijde een afbeelding van een helm en een geweer met op de achtergrond het slagveld.(vermoedelijk WOI).
Kopstuk van een vlag in de vorm van een op zijn achterpoten staande leeuw met enerzijds een opschrift en anderzijds een afbeelding. (H: 43 cm).
(ON: VLAG00179).
Vlaggen
Accessoires
Vlaggenstokken
Depot boord