Kroostrijke Gezinnen Heist aan Zee

Kroostrijke Gezinnen Heist aan Zee
VLAVLXX00005
Links van de vlag een rode band waarop goudkleurige letters geborduurd zijn, `HEIST AAN ZEEŽ. De rest van de vlag is een tekening voorstellend de zee met een vissersboot, vooraan linksonder staat O.L.V. met kind dragend op haar handen, rechts staan vier gelovigen waarvan drie kinderen. Rechtsonder het schild van Heist. In de rechterbovenhoek staat de tekst in rode letters `KROOSTRIJKE GEZINNENŽ
De Gezinsbond werd opgericht in 1921 als landelijke sociale beweging voor het gezin met als naam Bond van de Talrijke Huisgezinnen. Korte tijd na het ontstaan werd de naam omgedoopt tot Bond der Kroostrijke Gezinnen van België. De afdeling in Heist kwam er in 1925. De Bond van Kroostrijke Gezinnen werd opgericht in 1925. De vlag werd in 1926 vervaardigd en staat symbool voor de christelijke waarden die het gezin hoog in het vaandel houden. Ze werd gedragen op jaarlijkse stoetprocessies van katholieke signatuur zoals de Zeewijding, Jaarfeesten en op katholieke hoogdagen. De vlag werd gehesen tijdens de jaarmis waar het bloed van het Lam Gods rijkelijk vloeide voor het welzijn van de kinderen. Ook werd de vlag bovengehaald bij de aanstelling van de voorzitter en secretaris van de Bond. In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen voor het Nederlandstalige en Ligue des Familles voor het Franstalige landsgedeelte. Vanaf 2002 gaat de vereniging door het leven als Gezinsbond (uit brochure Sincfala Met vlag en wimpel 2006).
Veelkleurige zijden vlag, aan drie zijden groen en gele franjes, aan de linkerzijde vijf rode lussen voor de vlaggenstok. (160 x 155 cm). Vlag op sommige plaatsen gescheurd
(ON: 2006-05-0011).
Vlaggen
Vlaggen
A.E.Grossé, Brugge (geborduurd op onderste lus)
Depot boven