Zeebrugse Scheepswerven NV

Zeebrugse Scheepswerven NV
VLAVLXX00149
Zeebrugse Scheepswerven NV. Lange witte driehoekige vlag met links een logoachtige afbeelding van een vissersboot in zwart op drie blauwe golven onder een reeks van drie blauwe hemelzuilen. Centraal uitlopend naar rechts het opschrift in zwarte druk: ZEEBRUGSE SCHEEPSWERVEN NV.
Lange driehoekige vlag van wit nylon met links een logoachtige afbeelding en centraal uitlopend naar rechts de naam van de privé onderneming in grote zwarte opdruk. Links loopt door de voering een wit nylon koord. (140 x 70 cm).
(ON: NIEW04476 en VLAG00268).
Vlaggen
Vlaggen
Depot