Brevet Gouden medaille Kroonorde René Vandienrendonck.

Brevet Gouden medaille Kroonorde René Vandienrendonck.
VRZETXX00002
Brevet. Wapenschild België. Tekst: Boudewijn, Koning der Belgen. Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. Willende van Onze goedgunstigheid laten blijken ten opzichte van personen, die in de loop van hun beroepsleven, gedurende vele jaren bewijzen van bekwaamheid en vaardigheid hebben verstrekt en door hun arbeid en vlijt Žs lands handel en nijverheid hebben bevorderd: Op de voordracht van Onze Minister van Arbeid en Sociale Vorming, Hebben wij besloten en besluiten wij: artikel 1 - Worden verleend, uit hoofde van dienstanciënniteit, aan de hiernavermelde personen de gouden medaille der Kroonrode aan: De Heer Vandierendonck, René-J.-M., gediplomeerde schipper ter zeevisserij, te Heist. Artikel 2 - Zij zullen, van heden af, hun rand in de Orde innemen. Artikel 3 - Onze Minister van Buitenlandse Zaken, wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, de 21 Juli 1955. Baudouin. Van Koningswege: De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, Léon-Eli Troclet. Voor eensluidend uittreksel: De Afgevaardigde Ambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel. (Handtekening). Stempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel.
.
Papier. Zwarte druk. (22 X 33 cm). In vieren gevouwen. Linksboven roestvlek van paperclip
Zie ook VRZETXX00003. (ON: NIEW03219/2
Diverse verzamelingen
Eretekens
21/jul/55
.
.
BIB Sincfala