Brief Brevet Gouden medaille Kroonorde René Vandienrendonck.

Brief Brevet Gouden medaille Kroonorde René Vandienrendonck.
VRZETXX00003
Brief bij brevet. Tekst: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel. Algemene directie A Sectie A/0 - L.40 - 2 bijlagen. Brussel, de (stempel) 2 Jan 1956. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel heeft de eer aan de heer René Vandierendonck, te Heist, het bijgaande eensluidend afschrift toe te zenden van een hem treffend besluit tot verlenging van een ereteken. Dit document dienst als brevet. Een formulier, dat aangevuld en ondertekend aan het Departement dienst te worden teruggezonden, is bij deze zending gevoegd. Stempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel.
.
Papier. Zwarte druk. (15 x 21,3 cm). Geplooid. Achteraan rechtsboven roesvlek van paperclip.
Zie ook VRZETXX00002. (ON: NIEW03219/3
Diverse verzamelingen
Eretekens
2/jan/56
.
.
BIB Sincfala