Brevet van La décoration industrielle. Het Nijverheidseereteeken

Brevet van La décoration industrielle. Het Nijverheidseereteeken
VRZETXX00005
Brevet. Afbeelding van een man (smid) met hamer in de hand en aambeeld en anker. Gesluierde vrouw en kind. Boven hen een engel. Wapenschild van België. Tekst: La Décoration Industrielle de ... Classe - Het Nijverheidsteken 2e klasse a été accordée par Arrêté Royal du/werd verleend, bij Koninklijk besluit van 20 Juli 1935 à/aan M. Cattoor, F.J., schipper né en/geboren in 1892 et domicilié à/en gehuisvest in Heyst-aan-zee. Le Ministre,/De Minister, (handtekening G.H. Spaak). Links onderaan getekend: Eug Broerman.
.
Dik papier. Zwarte druk. Afbeelding en tekst. Opgerold en gekreukt. (44 x 61,5 cm).
(ON: NIEW02880)
Diverse verzamelingen
Eretekens
1935
.
Eug. Broerman
Dilte