Veekweekbond Lapscheure

Veekweekbond Lapscheure
VRZMDXX00027
Kant 1: Rund Kant 2: Krans Tekst kant 2: Veekweekbond Lapscheure - 1931
Rond Diameter: 4,5 cm Brons
Idem als VRZMDXX00193 en VRZMDXX00289.
Diverse verzamelingen
Medailles en erepenningen
1931
Bibliotheek Sincfala