Burgerlijk ereteken - Laureaat van de arbeid

Burgerlijk ereteken - Laureaat van de arbeid
VRZMDXX00460
Burgerlijk ereteken - Laureaat van de arbeid. In een langwerpige palm staat een hamer (zwart en rood). Daarbovenop een gouden beugelkroon met groene inlegsel. Het geheel gehangen op een langwerpig lint (bruin met links en rechts een rode streep. Bovenaan rond een gouden vlaggenstokje gemonteerd. De kleur wijst op het jaartal
Dit ereteken wordt uitgereikt onder toezicht van het Commissariaatgeneraal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. Dit als erkenning en stimulans onder de arbeiders van alle Belgische bedrijfssectoren voor hun vakkennis, kwaliteitszorg, zin voor initiatief en vervolmaking. In navolging van Koning Leopold I, die in 1835 en 1841 de eerste tentoonstellingen organiseerde voor producten van nijverheid en ambachten, organiseerde Koning Albert I in 1930 een eerste Nationale Arbeidstentoonstelling onder bescherming van het Commissariaatgeneraal der Regering. Samen met het eeuwfeest van de Belgische onafhankelijkheid kon dit evenement niet ongemerkt voorbij gaan. Iedere arbeider zonder onderscheid van rang of functie kon deelnemen aan de technische en vakkundige proeven. Paul Lacoste werd als eerste benoemd als commissaris-generaal der regering op 30 april 1929. Hij werd belast met de organisatie van de Nationale Arbeidstentoonstelling na het Koninklijk besluit van 14 maart 1929. Het uitvoerend comité van de Nationale Arbeidstentoonstelling stelde een algemeen reglement op en besliste over de erekentekens en medailles die de erkenning voor de verdiensten van de laureaten moesten symboliseren. Een oproep aan alle beroepsverenigingen, werkgeversdeel werknemersorganisaties. In elke specialiteit werden twee commissies aangesteld. Een studiecommissie voor de reglementering, en een technisch comité zorgde voor de selectie van de kandidaten. In de technische comités zetelden 950 juryleden en nog meer deskundigen. Zij waren nodig om alle kandidaten te laten deelnemen aan een schiftingsproef, en de geslaagden aan een definitieve proef. De eerste Nationale arbeidstentoonstelling was een feit op 12 oktober 1930. In aanwezigheid van Koning Albert en Koningin Elisabeth werden 7000 personen met een bronzen erekenteken, 1000 met een zilveren, en 500 met een gouden erekenteken, bekroond met de titel Laureaat van de Arbeid. 500 beloftevolle leerlingen kregen de ster van Cadet van de arbeid en aan 100 personen werd het halssnoer van Ambachtsdeken uitgereikt. Wegens het grote succes werd beslist om de eretekens om de 5 jaar uit te reiken en te koppelen aan een nationale arbeidstentoonstelling.
Metaal en stof | Willekeurig | Meerkleurig | 5 x 11 cm
(ON: 2014/152)
Diverse verzamelingen
Medailles en erepenningen
BIB Sincfala