Visserij

Visserij
AVMFODC01820
Een Engels vissersvaartuig met als thuishaven Lowestoft. Gezien de neergelaten voormast waarschijnlijk een haringdrifter.
Op zee
Vissersvaartuig|Zee|Visserij
Foto
Zwart-wit
Goede staat
Ja
Audiovisuele materialen
Fotografisch materiaal
Fotos
Museum Sincfala
Digitaal