>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
Visserijbeleid van de Europese Gemeenschap
Van Tomme, Michèle
Vlaamse Economische Hogeschool
Brussel
1990
ill.
88 p.
Eindverhandelinng voorgelegd tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Handels- en Consulaire Wetenschappen
OBKH_KHSF [SF] 639.5
Visserij
EU