>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
Fishery, trade and piracy : fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later
Visserij, Handel en Piraterij - vissers en vissersnederzettingen in en rond de Noordzee in de Middeleeuwen en later
Pieters, M./Verhaeghe, Frans/Gevaert, Glenn
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Brussel
2006
ill.
219 p.
90-75230-19-2
OBKH_KHSF [SF] 639.5
Visserij