>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
Geïllustreerde encyclopaedie : woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid
Winkler Prins, A.
Elsevier
Rotterdam
1884
ill.
Tweede, naar de nieuwste bronnen herziene en aanmerkelijk vermeerderde uitgave
OBKH_KHSF [SF] 041
Algemene encyclopedieën