>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeActiviteitenActiviteiten 2019Romeinse vismarkt in Museum Sincfala - Zaterdag 15 juni 2019

Lezing op zondag 22 september 2019 - 10 -12 uur door Michiel De Koninck

Romeinse zoutovens te LeffingeRestanten van Romeinse zoutovens aangetroffen in Leffinge (1977) (©RAMS)

“Zonder zout kan men geen beschaafd leven leiden”.  Deze uitspraak van Plinius de Oudere (1ste eeuw na Chr.) illustreert treffend de prominente plaats van zout in de Romeinse samenleving. De Romeinen gebruikten zout voornamelijk voor de bewaring en de bereiding van voedsel, maar talloze andere toepassingen zijn eveneens gekend: leerlooien, metallurgie, geneeskunde, rituelen…

In de Mediterrane wereld was er aan zout geen gebrek. Een systeem waarbij zeewater op natuurlijke wijze verdampt in zoutpannen (salinae) voorzag de dorpen en steden van een constante zouttoevoer. Zo werd Rome vanaf de 6de eeuw voor Chr. langs de via Salaria bevoorraad door zoutpannen gelegen op de oever van de Tiber. Klimatologische omstandigheden (neerslag, zonne-energie, wind) maakten het gebruik van zoutpannen (salinae) echter ongeschikt in de noordelijke provincies van het Romeinse Rijk (Britannia, Gallia Belgica).

De zoutproductie in deze regio’s steunde op een meer energie- en tijdrovende kunstmatige verhitting waarbij pekel in aardewerkvormen werd uitgekookt totdat zout uitkristalliseerde. Karakteristiek voor dit productieproces zijn de aardewerkvormen, ook wel briquetage aardewerk genoemd, die door archeologen als gidsfossiel voor zoutproductie en –consumptie worden gebruikt. Het veelvuldig voorkomen van dit aardewerk in combinatie met verhittingsstructuren langsheen de Belgische kust en Zeeland, laat toe een belangrijke Romeinse zoutindustrie in deze regio te veronderstellen.

Praktische informatie

Lezingen zijn gratis voor leden van Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago.

Niet-leden betalen 3,50 euro, bezoek aan het museum inbegrepen. Reservatie is niet mogelijk. Best om 15 minuten vroeger te komen om van een plaats verzekerd te zijn.
Na de lezing bieden we je een drankje aan.

Ptoegang-felix-timmermanstraat-37laats

Sincfala, Museum van de Zwinstreek
Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist.
Tel. 050 530 730  Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 

Parkeergelegenheid

Op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Het Anker, bereikbaar via de Felix Timmermansstraat nummer 37 (klik op de foto voor Google streetview)