Lezing op zondag  28 maart 2021 on 10 uur door Jan Trachet (Kerk van Westkapelle - Reservatie verplicht)

CARLKXX00254 EIn het midden van de 16e eeuw kreeg schilder Pieter Pourbus de opdracht het grondgebied van het Brugse Vrije op kaart te stellen. Het resultaat toont de Zwinregio in zijn laatmiddeleeuwse nadagen, net voordat oorlog, overstromingen en economisch verval het landschap ingrijpend zouden veranderen.

Hoewel het schilderij vaak wordt gebruikt als illustratie, is de inhoud van het schilderij amper onderzocht. Dankzij een nieuwe digitale verwerking van de kaart kunnen we de details van deze geschilderde kaart nu eindelijk ontsluiten.

Is middeleeuwse landschap voorgoed uitgewist? Of zijn er nog restanten zichtbaar onder dat laagje polderklei?

Praktische informatie

  • Deze lezing vindt plaats in de kerk van Westkapelle. Reservatie is verplicht en dat kan via  050 630 430.
  • Deze lezing is gratis.  Best om 15 minuten vroeger te komen om  uw plaats toegewezen te krijgen.