Spiegel van het menselyk bedryf : Vertoonende Honderd Vescheiden Ambachten Konstig afgebeeld En met Godlyke spreuken en Stichtelyke verzen
Luiken, Jan/Luiken, Kasper
de Erven van F. Houttuyn
Amsteldam
1776
fotomechanische herdruk
OBKH_KHSF [SF] LUIK