>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeNieuwsNieuws 2012Oproep informatie oud-strijders en slachtoffers Eerste Wereldoorlog

In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Ook Museum Sincfala zal in 2014 aandacht besteden aan ‘de Grote Oorlog’ met ondermeer een tentoonstelling. Om deze tentoonstelling voor te bereiden is een inventaris gemaakt met namen en gegevens van mensen die tijdens WOI gestreden hebben aan het front (in de Westhoek of buiten de landsgrenzen) en er al dan niet het leven hebben gelaten. Ook (burger)slachtoffers van de oorlog in Knokke-Heist en de Zwinregio komen voor in de inventaris.

Gegevens over de personen
De inventaris is opgemaakt aan de hand van gegevens aangetroffen op de herdenkingsmonumenten en begraafplaatsen in Heist, Knokke, Ramskapelle en Westkapelle. Voor de Eerste Wereldoorlog bestaat de inventaris al uit meer dan 250 namen. Per persoon bestaat een uitgebreide invulfiche met daarin de al bekende gegevens. Hebt u in de familie mensen die aan het front hebben gestreden of door het oorlogsgeweld zijn omgekomen, dan stellen we het op prijs dat u gegevens over deze personen aan ons doorgeeft. Dit kan door contact op te nemen met het museum of op donderdagnamiddag naar het Ontmoetingcentrum De Vierbote (De Vrièrestraat 26, Heist) te komen. Vanaf donderdag 24 mei tot eind juni en dan weer vanaf september zal daar steeds iemand aanwezig zijn om de informatie te noteren.

Documenten en fotomateriaal
Voor de tentoonstelling zijn we niet alleen op zoek naar informatie over de betrokken personen. Ook documenten of fotomateriaal is meer dan welkom. Het spreekt voor zich dat u alle informatie netjes terugkrijgt. Schenken kan natuurlijk ook.

Met de zoektocht naar informatie over de Eerste Wereldoorlog willen we een zo volledig mogelijk beeld schetsen van wie tijdens de oorlogsjaren door toedoen van het oorlogsgeweld om het leven kwam of voor het vaderland heeft gestreden en de oorlog heeft overleefd.

Ook voor de Tweede Wereldoorlog en de vissers die op zee omkwamen is een dergelijke inventaris opgemaakt. Ook over deze mensen is Museum Sincfala op zoek naar informatie.

Meehelpen
Wilt u als vrijwilliger meehelpen aan het project, dan kunt u ook uw naam en contactgegevens opgeven.