Afdrukken

Op dinsdag 25 mei 2021 starten het gemeentebestuur en AGSO Knokke-Heist in samenwerking met ontwerpbureau Omgeving en aannemer Mahieu NV met de heraanleg van de site Sincfala en de gemeentelijke basisschool Het Anker.

De omgevingsaanleg wordt opgedeeld in verschillende ruimtes: de speelplaats van Het Anker, de binnentuin van het museum Sincfala, het voorplein zijde Pannenstraat, de fietsdoorsteek Pannenstraat - Felix Timmermansstraat en de parking Gaudesaboosloods. Met deze nieuwe aanleg wil het gemeentebestuur een samenhang creëren tussen die verschillende ruimtes zonder ze aan identiteit te laten inboeten. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2021. In het museum Sincfala kunnen alle geïnteresseerden aan de hand van infopanelen en een maquette het hele project in woord en beeld bekijken.

Sincfala heraanleg 1Verharding en groenconcept met spelelementen en -prikkels

De rioleringswerkzaamheden starten in de museumtuin tussen Pannenstraat en de speelplaats van het Anker én ter hoogte van de Felix Timmermansstraat richting kleuterspeelplaats. In juli en augustus wordt de grote speelplaats volledig vernieuwd. In september volgt dan het park naast de school. Vanaf november zijn de aanplantingen van het groen voorzien.

Over de volledige site wordt dezelfde type verharding toegepast, met een herkenbare, terugkerende vormgeving. Ook het groenconcept vertrekt vanuit herhaling en herkenbaarheid. Samen vormen ze een eenvoudige basis waarin diverse spelelementen en spelprikkels hun plaats vinden. Als extra verwevend element voor het openbaar domein zijn lijnen in natuursteen voorzien. Zij zijn schijnbaar willekeurig ingeplant en leiden je door de site. Ze kunnen ook als spelprikkel dienen of zitplek.

Leuk aan het nieuwe ontwerp is de ruimte die voorzien wordt voor nieuwe speelinfrastructuur. Je ziet het in de vorm van speelheuvels, klimbomen en een breed gamma aan speeltoestellen verspreid over het projectgebied. Voor de allerkleinsten is een aparte, veilige kleuterspeelplaats ingeplant met speelhuis en zandbak. Als extra voor de school worden enkele moestuinbakken en een buitenklas voorzien.

Sincfala heraanleg 2Maatregelen werfverkeer en verkeersveiligheid

Gedurende de volledige duur van de werkzaamheden is in de Felix Timmermansstraat enkel éénrichtingsverkeer vanuit de Hendrik Consciencestraat richting naar de Onderwijsstraat toegestaan. Ook na de werken blijft deze verkeersmaatregel behouden. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen nog door. Dit wordt de belangrijkste aanrijroute voor het werfverkeer. Ouders en kinderen kunnen de school bereiken via de toegang langs de Felix Timmermansstraat en via de toegangspoort in de Onderwijsstraat, waar een tijdelijke Kiss & Ride-zone wordt ingericht. Het werfverkeer houdt rekening met de openings- en sluitingsuren van de school.

Parkeren tijdens de werken

Tijdens de werkzaamheden gelden onderstaande wijzigingen:

  • in de Felix Timmermansstraat geldt een parkeerverbod ter hoogte van de huisnummers 36 tot en met 42, dit om de in- en uitrit van vrachtwagens te vergemakkelijken
  • in de Onderwijsstraat wisselt het beurtelings parkeren van zijde; deze wordt nu voorzien aan de kant met onpare huisnummers en er wordt een bijkomende Kiss & Ride-zone voorzien
  • de Kiss & Ride-zone in de Pannenstraat wordt 4 meter ingekort; op die manier kan vrachtverkeer vanuit de IJzerstraat veiliger oprijden.