Afdrukken

krabben Panamarenko 4Op donderdag 20 mei 2021 werden in het Zegemeer de voorbereidende duikwerken uitgevoerd in het kader van het herplaatsen van het kunstwerk de Wuivende Krabben van Panamarenko. Ankerpunten werden gelokaliseerd zodat de krabbeneilanden op duurzame wijze op het wateroppervlak gestabiliseerd kunnen worden. Een professionele metaalconstructiefirma is belast met het restauratieproject. De beeldengroep wordt in de eerstkomende maanden hersteld en in het najaar opnieuw in het meer geplaatst.

Casino-La Reserve sculpturaal verbonden met het Cultuurcentrum Scharpoord

In het kader van de ontwikkeling van de site La Reserve, legde het gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) aan projectontwikkelaars Compagnie Het Zoute en La Réserve Promotions de last op, door middel van een sculpturaal element over het water, de stedelijke culturele verbindingsas van het Casino-La Reserve symbolisch te verbinden met de toegang tot het Cultuurcentrum Scharpoord. Voor dit sculpturaal element   diende men beroep te doen op een hedendaagse vormgever. De keuze viel op Henri Van Herreweghe (beter bekend onder de artiestennaam Panamarenko) als kunstenaar, en voor de ‘Wuivende Krabben’ als kunstwerk.

Krabben Panamarenko 2Fonteineilanden met wuivende krabben

Deze installatie bestond uit 3 drijvende fonteineilanden met een diameter van ongeveer 10 en 6 meter, waarop zich beelden van krabben bevinden van 1,5 meter hoog en kleiner, met wuivende (bewegende) poten en met naast deze eilanden een draaikolk met een diameter van ongeveer 3 meter, dit alles uitgevoerd in diverse hoogwaardige materialen (aluminium, koper, inox, …). Compagnie Het Zoute en La Reserve Promotions stelden het kunstwerk ter beschikking aan de gemeente. Contractueel was het gemeentebestuur verantwoordelijk voor het onderhoud van het kunstwerk, de herstellingen, de goede werking van de technieken, de kosten van alle mogelijke nutsvoorzieningen, het verbruik, de verzekering en desgevallend de bewaking van het kunstwerk.

thumbnail krabben Panamarenko 3Krabbeneiland op drift

Sinds de winter 2011-2012 begonnen de problemen met het kunstwerk: verankering die het begaf, zinken van de eilanden, ijsschade van/op de middelste sfeer en fonteinen die niet werkten. Door de zware schade aan de grootste bol werd begin 2015 beslist om het kunstwerk uit het Zegemeer te verwijderen en te bewaren in het gemeentelijk depot in 't Walletje. Onder begeleiding van het ingenieursbureau Mouton cvba uit Gent werden na prijsvraag bij een gespecialiseerde metaalconstructeur de kosten voor het volledig herstel van het kunstwerk geraamd op 300.000 euro inclusief BTW. Het herstellen van de krabben zelf is in dit bedrag niet inbegrepen.

thumbnail KrabbenDading

Na een juridisch geschil werd in de gemeenteraad van 25 maart 2021 uiteindelijk een dading goedgekeurd waarbij Compagnie het Zoute en La Reserve Promotions instaan voor de volledige herstelling van het kunstwerk, inclusief het herstellen van de krabben zelf. Het gemeentebestuur komt tussen in de kosten door aan de eigenaars van het kunstwerk een schadevergoeding van 200 000 euro uit te betalen. Bedoeling is om in oktober 2021, precies 10 jaar na de spraakmakende tentoonstelling van Panamarenko in het Cultuurcentrum Scharpoord, het kunstproject opnieuw in het Zegemeer te water te laten.