>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeNieuwsNieuws 2009Geert Bourgeois - Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed

“De onzedige mode is een groot kwaad en een voorteeken van een nog grooter kwaad”.

Op die manier waarschuwde de VKBJ (Vrouwelijke Katholieke Burgersjeugd) haar leden voor de zedelijke gevaren van een bezoek aan de kust. In de geest van de Katholieke Actie en de Offensiefbeweging - startte de organisatie in 1934 een ware zedigheidskruistocht aan de Belgische kust. De campagne valt op door de professionele manier waarop gebruik werd gemaakt van de “moderne media”. De actie kreeg een codenaam en een passend logo: een vaandelzwaaiend VKBJ-meisje in de duinen, gekleed in een maagdelijk wit uniform. In de rechter bovenhoek prijkt het logo van de VKBJ, met daarnaast, in grote letters, de wervende slogan: “De Kust aan Kristus Koning”.

 aanonsdezeeDe actie “tot zuivering der zeekust” ging officieel van start op 17 mei 1934 met een bijzondere radio-uitzending van de KVRO. Daarop volgde een groots opgezette programmadag. Ook hier werden moderne mediatechnieken niet geschuwd. Drie pamfletjes en een programmabrochure voor het spreekkoor informeren ons over het verloop. Naar goede katholieke gewoonte startte de dag met een “gebed voor de zeekust”. De apotheose was een massaspektakel in de vorm van een spreekkoor “Aan ons de Zee”, voor de gelegenheid geschreven door de redemptorist Jozef Boon en uitgevoerd door de meisjestoneelgroep van Knokke.

 Het is opvallend dat de vrouwen een centrale rol kregen in de campagne. Zij moesten immers garant staan voor de zuiverheid door de toepassing van een eerbare gedragscode in hun kledij. Dat laatste was al langer een katholiek stokpaardje. Om hen daarbij met raad en daad bij te staan, stelde de VKBJ een dresscode op in de vorm van een brief. Die laat zich laagdunkend uit over de toenmalige mode en bevat een zespuntenprogramma voor een zedige en eerbare kledij. De tijdsdocumenten die nu op KADOC worden bewaard, zijn meer dan leuke pamfletjes. Ze zijn stuk voor stuk pareltjes voor de studie van de mentaliteit en de leefwereld van onze (over)grootouders.

 Aan ons de zee. Spreekkoor van Jozef Boon. (KADOC KBRB6227) https://kadoc.kuleuven.be/pdf/enbr/6de-jg-augustus-2009-nr-8.pdf

 Bron: KADOC (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, K.U.Leuven); E-nieuwsbrief, 6de jg., augustus 2009, nr. 8.