>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeNieuwsNieuws 2009Forum voor Erfgoedverenigingen

Forum voor Erfgoedverenigingen vzw is vanaf deze week de nieuwe naam van het voormalige ‘VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw’. Ook de website, het logo en de huisstijl werden vernieuwd.

Steunend op een netwerk van momenteel 265 erfgoedverenigingen in Vlaanderen en Brussel richt het Forum voor Erfgoedverenigingen zich op de zorg voor onroerend erfgoed, met name monumenten, landschappen, archeologie en mobiel erfgoed met een tijdelijk onroerend karakter zoals varend, rollend, rijdend, vliegend erfgoed en erfgoed van vermaak. Het verlenen van allerlei diensten en het vormen van een intermediair tussen de erfgoedverenigingen en overheden staan hierbij centraal.

Zoek je de weg in de complexe wetgeving rond monumenten, landschappen of archeologie? Zoekt je vereniging steun voor een project rond erfgoed? Heb je vragen over het financieren van uw erfgoedprojecten en het verzekeren van een monument? Wens je ervaringen uit te wisselen of samen te werken met andere erfgoedverenigingen? Hiervoor kan je steeds bij het Forum voor Erfgoedverenigingen terecht.