>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeNieuwsNieuws 2009Verslagboek Hart voor Volkscafés
volkscafes_web_kleinBegin 2008 lanceerde Volkskunde Vlaanderen vzw het project Hart voor volkscafés . Zo wilden de vereniging aandacht vragen voor de volkscafés die in een steeds sneller tempo verdwijnen. Daarom riepen ze iedereen op om nog bestaande volkscafés te registreren op de website, stelden ze een fotoboek en een fietstocht samen en gingen ze met een heleboel mensen praten over hoe zij (de toekomst van) het volkscafé zien. Nu, anderhalf jaar later, blikt Volkunde Vlaanderen nog een laatste keer terug en ronden we dit project af met het Verslagboek Hart voor volkscafés. In deze studie wordt in de eerste plaats verslag uitgebracht van de dialoog die aangegaan werd met café-uitbaters, brouwerijen en andere belanghebbenden. Er werd gepolst naar hun visie, noden, behoeften en toekomstverwachtingen. Daarnaast werd een enquête verstuurd naar de volkscafés die opgenomen zijn in de basisinventaris op de website en naar de brouwerijen. Behalve de huidige stand van zaken komen in het verslagboek ook internationale voorbeeldprojecten aan bod en wordt de vigerende wet- en regelgeving toegelicht. Ook het erfgoedveld (roerend en onroerend) werd in het denk- en discussieproces betrokken. Volkskunde Vlaanderen vzw is de uitdaging aangegaan om bestaande concepten zoals behoud en bescherming van dit cultureel erfgoed op een dynamische manier te benaderen. Op die manier konden een aantal aanbevelingen geformuleerd worden die de weg kunnen helpen effenen voor een toekomstig erfgoedbeleid omtrent volkscafés in Vlaanderen en Brussel.