>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeNieuwsNieuwsbriefSincfalanieuws 02 - Nieuwsbrief van 30 juli 2004

Beste Museumvriend,
We zijn blij om u de tweede museumbrief van het Museum Sincfala te kunnen bezorgen.  Bij de start in mei liep het een en
ander verkeerd door een technisch probleem dat nu opgelost is.  We danken u dan ook voor het vertrouwen.
We meldden u de vorige keer dat het de bedoeling is om enkel een brief te sturen wanneer we enkele interessante zaken
hebben te melden.  Dat is nu het geval: er loopt een nieuwe tentoonstelling, elke donderdagavond in juli en augustus wordt
een museumavond georganiseerd en in het voorjaar werd een volgende stap gezet in de restauratie van de Jessica.
Indien u niet verder geïnteresseerd bent kunt u zich via een knop onderaan uitschrijven.  We hebben echter liever dat u deze
museumbrief doorstuurt naar vrienden en kennissen die op de hoogte willen blijven van het museumleven in Sincfala.
Danny Lannoy
Voorzitter

 

7 X ZWINSTREEK: mens - LANDSCHAP - natuur
affiche1De zomertentoonstelling in het Museum Sincfala benadert de wisselende landschappen in de
Zwinstreek  vanuit  verschillende  invalshoeken  en  belevingswaarden.   Aan  de  hand  van  een
aantal mooie aquarellen van Rita Teerlinck worden de geografische kenmerken geïllustreerd.  De
oorsprong  van  de  verschillende  landschapstypes  wordt   getoond  met   een  aantal   originele 
historische  kaarten  die  de  ontwikkeling  van  de  hele  Zwinstreek   schetst.   Ook  zal  worden
verwezen naar de vele historische relicten, zoals de restanten van oude dijken en forten die nog
in het huidige landschap terug te vinden zijn.  De belevingswaarde van strand, duinen, slikken
en schorren, polders en dijken, ... wordt getoond in een aantal schilderijen.
De tentoonstelling loopt nog tot 15 november.

 

 

 

Museumavonden
Het wordt een traditie: tijdens de zomervakantie blijft het Museum Sincfala op
donderdagavond extra lang open. Iedereen die het tijdens de normale
openingsuren niet haalt, kan er dan ook terecht tussen 18 en 22 uur.
 Kinderen hoeven tijdens deze avondlijke openingsuren niet te betalen.
Andere bezoekers tussen 18 en 22 uur betalen € 1,25.

 

museumavonden0Op 15 juli liet een dertigkoppig shantykoor hun lied klinken in het museum.
Twee optredens van 35 minuten waren gepland om 19 en 20 uur. Bisnummers zaten erin!
De havenjongens houden het bij zeemansliederen op 12 augustus.

 

 


Op 19 augustus zal de Koninklijke Rokersclub "De Ware Vrienden" een demonstratie houden van zijn kunnen in het café van het museum.

Jessica wordt opgekalefaterd
De voorbije jaren werd steeds een inspanning gedaan om de vissersloep die naast het museum staat opgesteld beetje bij beetje te restaureren. 
Ook dit voorjaar werd een grote inspanning gedaan.  Het is de bedoeling om de boot zoveel mogelijk in zijn originele staat terug te brengen.