>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeNieuwsNieuwsbriefSincfalanieuws 02 - Nieuwsbrief van 30 juli 2004

Molens in de Zwinstreek  
molennieuwsbriefIn  aanwezigheid  van  bijna  honderd  museumvrienden  opende  voorzitter  Danny
Lannoy  op  zaterdag  1  juli  de  tentoonstelling  “Molens  in  de  Zwinstreek”.   De
feestrede werd gehouden door de heer Walter Van den Branden, conservator van
het Molenmuseum in Wachtebeke.  Hij sprak over de symbolische en allegorische
betekenis van de molen en eindigde zijn speech met een pikant molenlied.
 
De tentoonstelling biedt een caleidoscopisch overzicht van verschillende aspecten
van de molen: ontstaan en evolutie, volkskundige en technische aspecten, ….  Het
overzicht wordt aangevuld met een fotografische impressie van de molens in de
Zwinstreek door de leerlingen van de Afdeling Fotografie van de KunstAcademie van
Knokke-Heist.
 
De tentoonstelling “Molens in de Zwinstreek” loopt nog tot 15 oktober 2005.  
 
Nog over Molens in de Zwinstreek  
kleurengrensVoor wie nog meer wil weten over de molens in de Zwinstreek, kan ook nog de tentoonstelling
Molens van de Zwinstreek : molens inventief bekijken, bezoeken.  Deze tentoonstelling loopt
nog in de hal van het Cultuurcentrum Scharpoord, Meerlaan 32 in Knokke-Heist, tot en met
zondag 17 juli.
 
De  toeristische  diensten  van  Damme,  Sluis  en  Knokke-Heist  hebben  de  handen  in  elkaar
geslagen om een toeristische molenroute uit te stippelen.  Een mooie brochure met de nodige
informatie en een overzicht van de molens, kan gratis worden aangevraagd bij een van de
diensten.
 
In een themanummer van het heemkundig tijdschrift Rond de Poldertorens geeft Johan Ballegeer een overzicht van
meer dan tachtig molens die vroeger en nu in de Zwinstreek aanwezig waren.  Het molennummer van Rond de
Poldertorens kost 4 euro en kan men verkrijgen aan het loket van het Museum Sincfala.
 
Museumavonden 
shantykoorZoals vorige jaren is iedereen opnieuw welkom op onze museumavonden die elke
donderdagavond vanaf 19.00 u worden georganiseerd.  Kinderen jonger dan 12
jaar komen gratis naar het museum, ouderen betalen halve prijs (1,25 euro).
Om  20.00  uur  wordt gratis  een  rondleiding  gegeven  door  het  museum  en  de
molententoonstelling..
Op  donderdagavonden  14  juni  en  11  augustus,  telkens  om  19  u,  wordt  u  een
concert  aangeboden  door  de  shantygroep  4  Beaufort  die  vissers-  en
zeemansliederen brengt.
De  kinderen  kunnen  op  4  augustus  om  19.00  u  veel  plezier  beleven  aan  het
poppentheater "Het Zoutmolentje".
 
 
En wenst u een demonstratie bij te wonen van de Heistse rokersclub "De Ware Vrienden" dan moet u langskomen op
donderdagavond 25 augustus.
 
Vooruitgang van de werkzaamheden  
Het nieuwe museumgedeelte, naast het hoofdgebouw, komt stilaan uit de steigers.  Het achterste deel, waar een
atelier  en  het  museumdepot  zullen  worden  ondergebracht,  zit  reeds  onder  dak.   Aan  de  eigenlijke
tentoonstellingsgedeelte (gebouw aan de straatkant) wordt nog hard gewerkt en zou tegen het bouwverlof bijna
klaar moeten zijn.  Zowel de aannemer als de architect zijn overtuigd dat zij het vooropgestelde tijdschema zullen
respecteren zoadat het nieuwe museumgedeelte in het najaar officieel kan worden geopend.
 
Nieuwe museumopstelling 
museumopstelling2De firma MADOC, die gespecialiseerd is in de opbouw van tentoonstellingen,
musea en bezoekerscentra, werkt hard aan de realisatie van de multimediale
evocatie  van  de  Zwinstreek.   Aan  de  hand  van  projecties,  foto’s,  films,
museumobjecten, …. Wordt de evolutie van de Zwinstreek geschetst in een
zevental, chronologisch geordende thema’s.
 
Het basisontwerp voor de presentatie is klaar en de opdrachten voor de
realisatie van maquettes, tentoonstellingskasten, … werd al gegeven zodat ook
hier de einddatum zal worden gerespecteerd.
 
Beatrijslegende  
beatrijs2Het Museum Sincfala kwam recent in het bezit van een mooi affiche voor de opvoering van de
Beatrijslegende in het Zoutekerkje in 1938.  Toevallig was het Museum reeds in het bezit van
het programmaboekje van dezelfde uitvoering in 1939.  Beide documenten zijn nog maar eens
getuigen  van  de  inspanningen  die  al  voor  de  Tweede  Wereldoorlog  werden  gedaan  om
belangrijke culturele evenementen naar Knokke te halen.  Er werden zelfs speciale treinen
voor ingelegd.

 

 

 

 

Graag  verwijzen  we  u  ook  naar  de  interessante  website  die  mevr.  Kristien  Liebaert  samenstelde  over  het
Zoutekerkje en zijn geschiedenis.