>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeVirtueel bezoekBezoekerscentrum

Bezoekerscentrum: 2000 jaar geschiedenis van de Zwinstreek

affiche-aan-het-filmzaaltje

Het Bezoekerscentrum werd geopend in 2006. Daar ontdek je op een multimediale wijze het verhaal van de boeiende en verrassende geschiedenis van 2000 jaar Zwinstreek, de regio waarvan de gemeente Knokke-Heist deel van uitmaakt.

In een klein gezellig filmzaaltje zorgt een animatiefilm met het been van een mammoet als rode draad en het mannetje Fonske en zijn schaap in de hoofdrolvoor een (grappige) introductie.

  • Aansluitend volgt een overzichtelijke uitleg over de evolutie van het landschap door de eeuwen heen.
  • De inpoldering begint vanaf de 11de eeuw daar de bevolking sterk toeneemt en er nood is aan meer landbouwgrond.
  • Tot aan Damme ontstaan kleine zwinhavens door het ontstaan van het Zwin als natuurlijke geul landinwaarts.
  • Een aantal oorlogen dompelt Zwinstreek vanaf het midden van de 16de eeuw in een diepe crisis. De fortenbouw viert hoogtij.
  • Na de Tachtigjarige Oorlog is het heropbloeien van landbouw en lokale visserij mogelijk.
  • Vooral door de urbanisatie van duin, schorre en slikke verandert het gezicht van de kuststreek aanzienlijk vanaf het einde van de 19de eeuw.
  • Door de opkomst en de bloei van het toerisme evolueert de Zwinstreek tot wat de regio nu is.

Naar de Evolutie van het landschap in de Zwinstreek