>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek

In het museum werken  8 mensen die in dienst zijn van de gemeente Knokke-Heist.

Thomas De Groote   is als diensthoofd belast met de toezicht op de inhoud, het concept en de realisatie van het museum en de daaraan verbonden activiteiten.

Thomas Hoeberigs    is als erfgoedcoördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het museum, zowel op het vlak van de permanente collectie, als de tijdelijke tentoonstellingen en de andere museale activiteiten. Hij legt en onderhoudt contacten met erfgoedorganisaties en staat in voor het organiseren van erfgoedactiviteiten zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag.

Nathalie Serreyn Ingrid Bouckaert en Lieve Debruyne   staan in voor het onthaal van de bezoekers, de administratie, de collectiestromingen en de museumshop.

Bernard Verhaeghe  zorgt voor de productionele ondersteuning en promotie rond het museum en de evenementen en activiteiten. Daarnaast update hij ook de websites en touchscreens doorheen het museum.

Charlotte Van Wynsberghe    staat in voor de inventarisatie van de collectie.

Liliya Nim en   Peter Peeters    staan in voor het net houden van het museum, het onderhoud en behoud van de museumcollectie. Ze zijn nauw betrokken bij de opbouw (o.a. schilderen, tapijt leggen, informatieborden vervaardigen en ophangen…) en afbraak van alle tentoonstellingen.

Tijdens de zomenmaanden die het museum beroep op jobstudenten die mee instaan voor de inventarisatie van de museumcollectie, de promotie van het museum en de ondersteuning van de activiteiten. Geregeld zijn stagiaires aan de slag die een administratieve of toeristische opleiding volgen.

Museum Sincfala doet beroep op vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een aantal opdrachten zoals het omschrijven van niet-geïnventariseerde collectiestukken en teams versterken bij evenementen en gebeurtenissen.

Roger Vantorre   helpt mee met inventarisatie en opbergen van de museumcollectie.

Yvonne Reygaert    staat in voor het invoeren van de verzamelde gegevens van prentbriefkaarten.

Francky Van Troje  staat in voor het klasseren van collectiemateriaal .

Monique Osselaere   en  Agnes Tousseyn   verzorgen het medeonthaal op opendeurdagen en recepties.

Rita Peckelbeen:   transcripties maken van audiomateriaal museum, sedert half maart 2015

Achiel Calus:   helpt met het omzetten van Heemkundige artikels ‘Rond de Poldertorens’ in pdf formaat naar webteksen voor  zwinstreek.eu, sedert medio december 2014. Deze activiteit gebeurt van thuis uit.

Ludo Sterkens:   hij helpt met het omzetten van heemkundige artikels ‘Heyst Leeft’  in pdf formaat naar webteksen voor zwinstreek.eu, sedert medio december 2014. Deze activiteit gebeurt van thuis uit.

Leonore Kuijken:  helpt ook met het omzetten van heemkundige teksten van Knocke Is Hier om ze in de website Zwinstreek.eu te kunnen publiceren, sinds juli 2017. Deze activiteit gebeurt van thuis uit.

Luc Bultynck:  inventariseren foto’s van fotoidentificatieproject, sedert januari 2016.

Ook geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op met het museum.

Na een afspraak peilen we naar je interesse en motivatie. In overleg wordt een aantal taken toegewezen.

 
klasseren van collectiemateriaal

Van Heemkundig Museum tot Sincfala, Museum van de Zwinstreek

In 1960 sticht de Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago - met de Zwinstreek als werkingsgebied -een poldermuseum in Lissewege. Het verhuist in 1969 naar het Oud Schoolgebouw in Heist en krijgt de naam Heemkundig Museum Sincfala voor polder en visserij, onder beheer van een vzw. Johan Ballegeer is de eerste conservator. Tijdens de eerst jaren ijveren een aantal vrijwillige pioniers om het vele landbouwalaam en vissersgereedschap te verzamelen, dat in de jaren 1960 en 1970 door een technische evolutie dreigde verloren te gaan. Het museum wordt dan ook een typisch heemkundig museum waar verschillende ambachten en hun werktuigen worden gepresenteerd.

Door de verhuis van het polderdorp Lissewege naar Heist, waar de roots in de visserij liggen,wordt vanaf de jaren 1970 ook meer aandacht besteed aan de visserij. In 1995 krijgt de garnaalschuit Jessica (1935) een plaats in de tuin van het museum. In 2001 start een grondige restauratie in samenwerking met de vzw Archonaut. Die wordt dit jaar afgerond met het optuigen van de schuit.

Museum Sincfala wordt vanaf 1998 helemaal heringericht met de bouw van een permanente tentoonstelling over de ontstaansgeschiedenis van de unieke Zwinstreek die vooral stilstaat bij de evolutie van een vissers- en plattelandsgemeenschap tot een toeristische badstad. Een kaartenreeks zet de evolutie van het grondgebied in de Zwinstreek uiteen. Hoe vissers en hun familie leefden, is te ontdekken op de eerste verdieping: een oud vissersklasje, een gereconstrueerd visserspleintje, een blik op hun vereniging- en caféleven, de volksdansgroep De Heistse Klakkertjes… Bezoekers kunnen hun parate kennis testen van 163 spreuken en gezegden in verband met visserij, zee- en scheepvaart aan de hand van een uniek schilderij van Daubi. Op de zolderverdieping staat een belangrijke verzameling scheepsmaquettes, waaronder de beroemde Heistse schuit. Ook communicatie op zee komt aan bod. Op zolder werd een educatief luik voor scholen uitgewerkt. Het overgrote deel van deze elementen is trouwens nog steeds aanwezig.

De plannen voor de bouw van een nieuwe tentoonstellingsruimte worden in 2002 getekend. In september 2004 volgt de afbraak van de oude schuur. Meteen nadien begint de nieuwbouw. Aan de realisatie is anderhalf jaar gewerkt. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist investeert in het tentoonstellingsgebouw annex opslagruimte/atelier en de inrichting ervan ruim 1.600.000 €. De nieuwe tentoonstellingsruimte heeft een oppervlakte van 300 m² en huisvest de multimediale presentatie 2000 jaar Zwinstreek die bestaat uit zeven luiken. Die toont enerzijds hoe het landschap in de kustdriehoek tussen het huidige Zeebrugge, Cadzand en Brugge met als centraal punt Knokke-Heist in de loop van de geschiedenis grondig is veranderd en hoe de mensen daarop hebben ingespeeld. Anderzijds komen vanuit historisch standpunt elementen aan bod vanaf de prehistorie tot nu: de vorming van de Noordzee, het gevecht tegen de zee en het inpolderen van de Zwinstreek, de economische opgang en latere teleurgang tijdens de middeleeuwen, de verscheuring door oorlogen, de heropbloei van de landbouw, de opkomst van het toerisme en de Zwinstreek nu.

Museumbezoekers krijgen dit bewogen verhaal op een eigentijdse, vernieuwende en suggestieve manier verteld: (animatie)film, maquettes, tekeningen, audioverhalen... Ook de kinderen komen aan hun trekken. Voor hen is er een apart speel- en-leerparcours waarin dezelfde thema’s aan bod komen. 2000 jaar Zwinstreek is een permanente tentoonstelling en is voor zowel bewoners, tweedeverblijvers en toeristen uit Knokke-Heist en de regio een ideaal uitgangspunt om de streek beter te leren kennen. Meteen krijgt de vereniging ook een nieuwe naam, namelijk Sincfala, Museum van de Zwinstreek.

 

Over het Oud Schoolgebouw

Het neogotisch geklasseerd schoolgebouw (1899) is ontworpen door de Brugse architect René Buyck (1850-1923) en staat in het hartje van de oude visserswijk in Heist. In oktober 1904 kreeg Pastoor Froidure de toelating om in het gemeentelijk gebouw een vrij avondvisserijschool te stichten. Tot 1925 was er ook les op zaterdagmiddag en zondagmorgen. De Tweede Wereldoorlog verhinderde een snelle oprichting van een dagschool. Die kwam er pas in september 1947. Tot 1957 liepen lavers en vissers er school. De opleiding verhuisde naar de Kerkstraat en naar het kasteeltje in de Kursaalstraat waar tot vorig jaar het Provinciaal Maritiem Instituut gevestigd was. Na zijn functie als schoolgebouw kreeg het tot 1969 een bestemming als gemeentelijke openbare bibliotheek van Heist. Meteen bracht Sint-Guthago in het pand - dat eigendom is van de gemeente Knokke-Heist - een museum onder.

 

Leden Bestuur en Algemene Vergadering - Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw

 • Mevr.   Annie Vandenbussche Schepen
 • Dhr.     Anthony    WITTESAELE Schepen 
 • Dhr.     Piet    DE GROOTE Schepen 
 • Dhr.     Philippe VLIETINCK    Schepen 
 • Dhr.     Bert    DE BRABANDERE Raadslid 
 • Dhr.     Frank    NAERT    Raadslid 
 • Mevr.    Julie    VERBOUW    Raadslid 
 • Mevr.    Aagje    RAPPE    Raadslid 
 • Mevr.    Katleen    LANCKRIET-VAN STEEN Raadslid 
 • Mevr.    Cathy COUDYSER Raadslid 
 • Mevr.    Anne MAERTENS Raadslid 
 • Mevr.    Fabienne POTTIER    Raadslid 
 • Mevr.    Frieda    DEVINCK    
 • Mevr.    Marianne ROMBOUT    
 • Dhr.     Lucas    VANDENBUSSCHE      
 • Dhr.     Mark    DE KEMPE
 • Dhr.     Ronny    ENGELRELST

Gebruikers

 • Dhr.     Danny    LANNOY
 • Dhr.     Dirk    OVERSTRAETE      
 • Dhr.     Norbert   DEVESTELE    
 • Dhr.     André    DESMIDT    
 • Dhr.     Eric    HUYS    
 • Dhr.     Jan    TILLEMAN    
 • Dhr.     Danny    JONES    
 • Dhr.     Freddy    JONES
 • Dhr.     Luc   VAN RILLAER

Statutair

 • Dhr.     Fons   THEERENS

Doelstellingen

Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw werd in 1970 opgericht als Heemkundig Museum voor de Polders en de Visserij. Eind 2005 kreeg de vereniging, met de realisatie van een nieuwe museumvleugel waarin ook de Zwinstreek meer aandacht kreeg en de vernieuwde vzw-wetgeving, een nieuwe naam.

De doelstelling werden in dat kader gemoderniseerd en bijgewerkt:

 • het verzamelen, het inventariseren, conserveren, permanent tentoonstellen en bestuderen van objecten (gebruiksvoorwerpen, iconografisch materiaal, voorwerpen m.b. tot de archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, kunstgeschiedenis, landbouw en visserijleven en natuurlijke historie) m.b.t de Zwin- en kuststreek en dat volgens wetenschappelijk en museaal verantwoorde normen en methoden
 • het promoten, beschermen en bestuderen van de Zwinstreek, zijn geschiedenis en erfgoed voor inwoners, toeristen en tweede verblijvers
 • samenwerking met andere verenigingen, lokale en bovenlokale initiatieven die een gelijkaardig doel nastreven en dat binnen de structuren van de gemeentelijke afdeling VrijeTijd.
In 2019 werd de vzw Sincfala stopgezet en vormt de   Dienst Erfgoed en Bibliotheek één gemeenschappelijke dienst onder het Cultuurhuis.

Statuten

Jaarverslagen

In het voorjaar wordt een verslag gepubliceerd dat de werking van het afgelopen jaar samenvat. Je kan deze verslagen van de afgelopen jaren inkijken en downloaden.