In Geschiedenis van Knokke-Heist schetst Fons Theerens op een minutieuze wijze de geschiedenis van de huidige badstad aan de Belgische Oostkust. In de uitgebreide tekst (in 1991 opgemaakt voor de gidsencursus Knokke-Heist) komen alle aspecten van deze geschiedenis uitvoerig aan bod. In de hoofdstukken zorgen cijfermateriaal en voorbeelden voor een duidelijk beeld.

De tekst kan zowel als basismateriaal voor verder onderzoek als een introductie worden gehanteerd. Een uitgebreide bibliografie sluit deze tekst af. Gelieve bij het gebruik van (delen van) deze tekst rekening te houden met het auteursrecht en de auteur uitdrukkelijk als bron te vermelden.

Inhoudstafel (klik op de titels om de teksten te raadplegen)

Grenzen van Knokke-Heist
Dijken en inpolderingen
Afwatering en waterschappen

Feodale en bestuurlijke organisatie
Bevolking
Landbouw
Visserij
Toerisme

Ontstaan van de parochies
Kerkelijke organisatie
De Calvinistische periode (1575-1584)
Parochiaal en religieus leven

Militaire geschiedenis
Vroegste periode | De strijd van het graafschap Vlaanderen tegen de Franse koning
De Honderdjarige Oorlog | De opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk
De oorlogen onder Keizer Karel | De Godsdienstoorlogen en de Tachtigjarige Oorlog
De Franse Oorlogen | De Spaanse en de Oostenrijkse Successieoorlog
De Franse Periode | De Belgische Onafhankelijkheid
De Eerste Wereldoorlog | De Tweede Wereldoorlog

Bibliografie

 

 

Grenzen van Knokke-Heist   >>