Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
1782
Drabbele, Kaart van landen gelegen te Damme in de versterkingen, gekocht door Jacob Bossaert, 1782. Kopie naar een kaart van Donche.
1792
J.F. Mabesoone, Kaart van de waterwegen tussen Brugge en Sluis, met opgave van de aanpalende gronden die aan de stad Brugge toebehoren
05/06/1797
Advies op het verzoekschrift in verband met het openen van een gracht in het kanaal van Sluis
1799
Kaart van het Leiedepartement. Gekleurde gravure (reproductie), P.A.F. Tardieu, Parijs, 1799-1800
1803
Plakkaat met aankondiging komst Napoleon
08/07/1803
Besluit van 19 messidor 11 over het aanvaarden van bijdragen voor de oorlog tegen Engeland
10/07/1803
Uit het register van de kamer van koophandel over de komst van Napoleon
11/07/1803
Napoleon bezoekt Brugge; hij wordt ontvangen door burgemeester De Croeser
11/07/1803
Uit het register van de kamer van koophandel van Brugge over de komst van Napoleon
11-14/07/1803
Napoleon bezoekt Brugge
13/07/1803
Uit het register van de kamer van koophandel van Brugge over het bezoek van Napoleon
14/07/1803
Uit het register van de kamer van koophandel van Brugge over het bezoek van Napoleon
24/07/1803
Krantenartikel over de oorlogsinspanningen aan de havens
25/07/1803
Uit het register van de kamer van koophandel van Brugge over twee pramen
30/07/1803
Brief van 11 Thermidor 11 van de prefect van het Leiedepartement aan Van Outrive Merkem, vicepresident van de kamer van koophandel, over de beloofde twee pramen
02/08/1803
Brief van 14 Thermidor 11 van de burgemeester van Brugge aan de leden van de kamer van koophandel over twee pramen
24/09/1803
Besluit van 1 Vendémiaire 12 over de afbraak van de vestingwerken van ondermeer Damme
30/09/1803
Uit het register van de Kamer van Koophandel van Brugge over twee pramen
02/10/1803
Uit het register van de Kamer van Koophandel van Brugge over het heropenen van het kanaal Brugge – Sluis
07/10/1803
Uit het register van de Kamer van Koophandel van Brugge over het heropenen van het kanaal Brugge – Sluis
1804
Jan Beerblock, Salonstuk uit een reeks van 6 salonstukken met zichten op Brugge en omgeving: Landschap vanuit de Dampoort (VII).
1804 (?)
Overzicht over de werken en de uitgaven om de scheepvaart tussen Brugge en Sluis opnieuw mogelijk te maken
03/06/1805
Conseil général van het Leiedepartement gaat over tot de goedkeuring van de nodige fondsen voor de voorbereidingswerken aan het kanaal Brugge – Sluis
16/09/1807
Wet waardoor een bijzondere belasting wordt geheven, waarvan de opbrengst moest dienen tot herstel van het kanaal
15/10/1807
Uit het repertorium van de kamer van koophandel van Brugge over het kanaal Brugge – Sluis