>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek

Over de museumcollectie

De totale museumcollectie is ingedeeld in 18 deelcollecties, die op zich in rubrieken en eventueel
onderrubrieken zijn ingedeeld. Aan de indeling is een codering gekoppeld waardoor elk voorwerk uit de collectie een uniek nummer krijgt, bestaande uit 7 letters en 5 cijfers. Download hier (pdf) de collectie-indeling.

De museumcollectie bestaat uit ruim 60.000 stuks en is nog niet volledig geïnventariseerd. De reeds geïnventarisserde stukken zijn hier doorzoekbaar.

 

Affiches

Deze deelcollectie is ingedeeld in de volgende rubrieken: bekendmakingen, city advertising (groot formaat), evenementen, notariële, oorlog, reclame, tentoonstellingen,toeristisch en verkoop.

Ambachten

Aan bod komen een reeks oude en nieuwe ambachten en beroepen, van bakker tot kapper en van kuiper tot steenbakker.

Archeologie

Deze deelcollectie bevat hoofdzakelijk zeevondsten zoals baardmankruiken en mamoettanden en -beenderen. Het overgrote deel van archelogisch materiaal gevonden aan land wordt beheerd door Raakvlak.

Audiovisuele materialen

Audimaterialen zoals cassettes, CD's en grammofoonplaten. Fotografisch materiaal zoals dia's ekta's, glasplaten, foto's en prentbriefkaarten die worden ontsloten via de Beeldbank West-Vlaanderen waarmee het museum een overeenkomst heeft gesloten. Een deel van de prentbriefkaartencollectie is doorzoekbaar via de Zwinstreek-website. Hiervoor klik je dit woord rechtsboven op deze pagina aan. Filmmateriaal wordt bewaard op originele formaten zoals 8 mm-films en video. Een reeks oudere films zijn gedigitaliseerd en worden bewaard op CD-rom en DVD, net zoals het recnt uitgebrachte filmmateriaal.

Devotionaliae

Deze deelcollectie behelst alle voorwerpen en documenten met religieuze inslag, zoals bedevaartvaantjes, communie- en bidprenten, heiligen- en kruisbeelden, ingekaderde en niet-ingekaderde documenten, scapulieren...

Didactisch materiaal

In deze deelcollectie wordt alles verzameld aangaande didactische platen en rollen (onderverdeeld per vak en/of thema), schoolboeken (onderverdeeld per lesvak), schoolschriften (ingedeeld per studiepeil), rapporten en diploma's, didactische voorwerpen en schoolgerief.

Diverse verzamelingen

Deze deelcollectie omvat een reeks al dan niet merkwaardige rubrieken, zoals flessenscheepjes, luciferdoosjes, mannekensbladen, medailles en erepenningen, waardeappieren, munten, bierviltjes, stempels, stadszegels...

Documenten

De deelcollectie documenten bestaat uit ondermeer uit de rubriek familiearchivalia, op zich onderverdeeld in geboorteakten en - kaartjes, erfenisakten, huwelijksaankondigingen en - akten, trouwboekjes, kaarten met gelukwensen (verjaardagen, feestdagen en nieuwjaarsbrieven), rouwbrieven en -kaartjes, overlijdensakten, erfenisakten, stambomen en menukaarten. Verder zijn er de rubrieken folders en flyers, kleine documenten, ingebonden documenten, kranten en tijdschriften, bibliofiele uitgaven (als aanvulling op de museumbibliotheek) en privé-archieven (opgeslagen in het gemeentelijk archief).

Hobby, Sport en Spel

Deze deelcollectie verenigt enerzijds voorwerpen en documenten omtrent verenigingen, zpals duivenmelkers, rokersclubs, schuttersgilden, vinkenzetters, heemkundige kringen, kaartersverenigingen, 'Klakkertjes', muziek-, carnaval- en en sportverenigingen. Anderzijds komt speelgoed, film- en fotoapparatuur en muziek partituren, rollen, liedjesbladen en instrumenten, maar gaan geluidsdragers) aan bod.

Huisraad

Kaarten, Plattegrond en Plan

Kleding

Landbouwmateriaal

Meubilair

Militaria

Schilderijen

Vissers- en scheepsmateriaal

Vlaggen

 

Sincfala, Museum van de Zwinstreek beschikt over een uitgebreide collectie museale stukken, vooral opgebouwd door schenkingen, maar ook aangevuld door aankopen. Ondersteund door een gericht aankoopbeleid bezit Sincfala een museumwaardige collectie rond de Zwinstreek en het volksleven in de streek. Vanaf de oprichting van het museum in 1960 ging de aandacht vooral naar landbouwvoorwerpen en oude huisraad. Sinds Museum Sincfala zich in 1971 in een oude visserswijk in Heist vestigde, groeide vooral de visserijcollectie aan. Vanaf de jaren 1990 is daar ook heel wat materiaal uit de Zwinstreek bijgekomen. Sinds de jaren 2000 gaat de aandacht naar het uitbouwen van specifieke deelcollecties die betrekking hebben op Knokke-Heist en de Zwinstreek.

 

Voorwerpen, affiches en documenten

=> Zoeken in de databank van voorwerpen, affiches en documenten die deel uiitmaken van de collectie Museum Sincfala

Tips
Zoek aan de hand van trefwoorden in de deelcollecties van de museumcollectie.

Wil je zoeken in de hele collectie selecteer dan in het veld 'Doorzoek een deelcollectie' het woord 'Alle'.

Wil je zoeken in een specifieke deelcollectie selecteer dan in het veld 'Doorzoek een deelcollectie' de betreffende deelcollectie. De keuzemogelijkheden bekom je door op het pijltje rechts van het veld te klikken.

Kies je voor het zoeken in een bepaalde deelcollectie dan kan je binnen deze deelcollectie ook een rubriek en eventueel onderrubriek selecteren. Zo kan je heel gericht zoeken binnen een bepaalde deelcollectie.

 

Audiovisueel materiaal (Beeldbank)

=> Zoeken in de databank van audiovisueel materiaal, op dit ogenblik foto's en prentbriefkaarten die deel uitmaken van de collectie Museum Sincfala

Tips bij Eenvoudig zoeken

Bij het invoeren van één of meerdere zoekwoorden wordt gezocht in alle velden van het databestand. Je zoekt dus in de titel, de beschrijving, het onderwerp, de afgebeelde personen, de regio, de gemeente, de (oude) straatnaam, de vervaardiger, de randinformatie...

Maak gebruik van meerdere trefwoorden: de tekens (operatoren) +, - en * maken het mogelijk de zoekopdracht te verfijnen. Voorbeelden:
+zeebrugge +haven geeft alle resultaten waarin zowel het woord "zeebrugge" als "haven" voorkomen
+zeebrugge -haven geeft alle resultaten waarin wel het woord "zeebrugge" voorkomt, maar NIET het woord "haven".
zee* zoekt op alle resultaten waarin een woord voorkomt met "zee-", bijvoorbeeld zeebrugge, zeeschip, zeevisserij...

Tips bij Uitgebreid zoeken
Je kan gericht zoeken via het onderwerp (iconografisch, bijvoorbeeld 'vaartuig', 'kade', 'garnalen'...), personen (familienaam), jaar (specifiek jaar of periode), gemeente (klik op het pijltje voor de plaatsen die doorzoekbaar zijn), vervaardiger, inventarisnummer... Je kan (zoals bij eenvoudig zoeken) een of meerdere trefwoorden invullen.

Aanvullingen of opmerkingen
Heb je bijkomende informatie over één of meerdere foto's, of zijn er gegevens die niet juist zijn, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Gelieve steeds duidelijk het identificatienummer van de foto (bijvoorbeeld AVMFOFO50123) te vermelden.

 

Prentbriefkaarten

=> Zoeken in de databank van (oude) prentbriefkaarten/postkaarten die deel uitmaken van de collectie Museum Sincfala (opent in een nieuwe webpagina)

Je kan zoeken in de deelcollecties over Heist, Duinbergen, Knokke (incluis Het Zoute), Zeebrugge...