>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek

aquarel

Vooral op de vroegere rechteroever van het Zwin, in de omgeving van Lapscheure, Sluis en Aardenburg en verder tot het Meetjesland, treffen we in het landschap vele kreken aan.

Ze vormen brede meanders met langzaam vloeiend of bijna stilstaand water, waarvan de oevers dikwijls met zeer mooie rietkragen zijn begroeid. 

De ondiepe kreken komen vooral in lagere polders voor, waar ze ongeordende netwerken lijken.  De omliggende gronden zijn meestal moerassige weiden of zompige akkers.  Bij natte periodes fungeren ze als natuurlijke opvangbekkens.

De unieke combinatie van bijna stilstaand water en een dichter oeverbegroeiing, is een unieke biotoop voor een rijke flora en fauna. (FT)

Terug