>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeScholenSTRAND : Zeewinde / 2004 - 7 x Zwinstreek

strand_zeewindeOp het hoge strand kan je het Biestarwegras als de echte zandfixeerder beschouwen. Met zijn lange wortelstokken  woekert hij net onder de oppervlakte van het aanwaaiende zand. Dit blijft tussen de stengels a.h.w. hangen en zo ontstaat een echt miniduintje rondom de graspollen. Nadat de duinen aldus gefixeerd werden komt het Helmgras de rol van de pionier overnemen. Ook deze grassoort helpt in grote mate mee met de duinvorming. Tussen de Helm ontwaren we de schitterende paarswitte bloempjes van de Zeewinde. Deze lijkt vrij goed op de erg verspreide Akkerwinde De bladeren van de Zeewinde zijn niervormig en zijn erg vlezig. Daar ze in een erg water doorlatend milieu groeit fungeren deze vlezige blaadjes als een zogenaamd waterreservoir. Bij regenval kunnen ze veel water opnemen en dat ook een hele periode opslaan. Dat is een kenmerk van heel wat duinplanten. Het duidelijkste voorbeeld zijn de wel de extravlezige blaadjes en stengel van de tot de Vetplantenfamilie behorende Muurpeper.

Deze Zeewinde is een typische plant van jonge duintjes. In de schitterende Nederlandse duingebieden is deze plant uiterst zeldzaam. Bij ons echter is ze echter vrij algemeen.

De bloemen zijn vrij groot (4 tot 5 cm). Ze zijn rozerood met lichtere strepen. Ze komen enkel voor in de duinen in de nabijheid van de zee.

Als bestuivers fungeren vooral hommels en solitaire bijen; soms ook wel nachtvlinders. De verspreiding gebeurt op twee manieren : zaadvorming doch ook via de wortelstokken; soms ook door niet slingerende stengels die met hun top in de grond boren, daar kleine knolletjes vormen. Echt een schitterende en interessante bloem. (GB)

Terug