Algemene woordenschat
Van den Heede, Vicky/Van Keymeulen, Jacques/De Pauw, Tineke
RUG, Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialektologie
Gent
1996-
Afl. 1 : Vogels; Afl. 2 : Land- en waterfauna; Afl. 3 : Flora; Afl. 4 : Karakter; Alf. 5 : Verstand en gevoel; Afl. 7 : Het menselijk lichaam
OBKH_KHSF [SF] * DI 847
Vlaamse dialecten
woordenboeken