Het arrondissement Oostende : een regionaal-ekonomische studie
Vanneste, Olivier/Theys, Juliaan/Zwaenepoel, Michiel
West-Vlaams Ekonomisch Studiebureau
Brugge
1962
tabellen
XI, 423 p.
OBKH_KHSF [SF] OOSTENDE 986.4
Oostende (arrondissement)
sociaal-economische beschrijvingen