>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeBibliotheek

Museumbibliotheek

bezitTitle
OBKH_KHSF [SF] 241.2Almanak voor het bisdom Brugge : 1943
OBKH_KHSF [SF] 241.2Jaarboek van het bisdom Brugge ...
OBKH_KHSF [SF] 242.6Santjes : 50 voor de Eerste Communie, 100 voor de Plechtige Communie, 10 voor het Heilig Vormsel
OBKH_KHSF [SF] 242.68Het huwelijk in voorbereiding, wezen en beleving
OBKH_KHSF [SF] 242.7Maria door Vlaanderen gedragen
OBKH_KHSF [SF] 244Ratte Vyncke
OBKH_KHSF [SF] 244E.H. Juliaan Opdedrinck 1851-1921 : vader van de geschiedschrijving van Knokke-Heist
OBKH_KHSF [SF] 244Memoires van Nonkel Paster
OBKH_KHSF [SF] 244E.H. Juliaan Opdedrinck 1851-1921 : vader van de geschiedschrijving van Knokke-Heist
OBKH_KHSF [SF] 244Pastoor P. Termote : "man van de daad"
OBKH_KHSF [SF] 244.4De apotheose van het gezin : vasten-toespraken, 1939 Kapelle-Kerk Brussel
OBKH_KHSF [SF] 244.5Catechismus met platen opgeluisterd
OBKH_KHSF [SF] 244.6Brieven van eenen Vlaamschen Missionaris in Midden-Afrika : Tweede reeks : reis van Algiers naar Zanzibar
OBKH_KHSF [SF] 244.6Wij, melaatsen : leven en martelaarschap van Pater Damiaan
OBKH_KHSF [SF] 244.6Brieven van een Vlaamschen missionaris in Midden-Afrika : eerste deel
OBKH_KHSF [SF] 245.1Gebeden en gezangen
OBKH_KHSF [SF] 245.1Latijnsch-Nederlandsch dagmissal met vespers en alle gebruikelijke gebeden
OBKH_KHSF [SF] 245.1Mijn genadeschat of dicht bij Jezus Hart : uitgebreide verzameling van gebeden en godvruchtige oefeningen ten behoeve van ons roomsch katholiek volk
OBKH_KHSF [SF] 245.1Het vagevuur verkort voor de overlevenden en voor ons : lezingen en gebeden met aflaat, bestemd om de maand november te heiligen
OBKH_KHSF [SF] 245.1Manuale divini officii ad usum ecclesiarum parochialium cum cantu gregoriano
OBKH_KHSF [SF] 245.1Volksnoveen ter eere van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand
OBKH_KHSF [SF] 245.1Handboek der Mariacongregaties voor de studeerende jeugd (voor jongens)
OBKH_KHSF [SF] 245.1Sursum corda : gebedenboek, zangboek
OBKH_KHSF [SF] 245.2Comment on fabrique des reliques, des saintes et des saints
OBKH_KHSF [SF] 245.2Processies in West-Vlaanderen : inleidende en kritische beschouwingen als bouwstenen voor verder onderzoek