HomeCollectieDOCKTXX00459

De totale museumcollectie is ingedeeld in 18 deelcollecties, die op zich in rubrieken en eventueel
onderrubrieken zijn ingedeeld. Aan de indeling is een codering gekoppeld waardoor elk voorwerk uit de collectie een uniek nummer krijgt, bestaande uit 7 letters en 5 cijfers. Download hier (pdf) de collectie-indeling.

De museumcollectie bestaat uit ruim 60.000 stuks en is nog niet volledig geïnventariseerd. De reeds geïnventarisserde stukken zijn hier doorzoekbaar.

 

Affiches

Deze deelcollectie is ingedeeld in de volgende rubrieken: bekendmakingen, city advertising (groot formaat), evenementen, notariële, oorlog, reclame, tentoonstellingen,toeristisch en verkoop.

Ambachten

Aan bod komen een reeks oude en nieuwe ambachten en beroepen, van bakker tot kapper en van kuiper tot steenbakker.

Archeologie

Deze deelcollectie bevat hoofdzakelijk zeevondsten zoals baardmankruiken en mamoettanden en -beenderen. Het overgrote deel van archelogisch materiaal gevonden aan land wordt beheerd door Raakvlak.

Audiovisuele materialen

Audimaterialen zoals cassettes, CD's en grammofoonplaten. Fotografisch materiaal zoals dia's ekta's, glasplaten, foto's en prentbriefkaarten die worden ontsloten via de Beeldbank West-Vlaanderen waarmee het museum een overeenkomst heeft gesloten. Een deel van de prentbriefkaartencollectie is doorzoekbaar via de Zwinstreek-website. Hiervoor klik je dit woord rechtsboven op deze pagina aan. Filmmateriaal wordt bewaard op originele formaten zoals 8 mm-films en video. Een reeks oudere films zijn gedigitaliseerd en worden bewaard op CD-rom en DVD, net zoals het recnt uitgebrachte filmmateriaal.

Devotionaliae

Deze deelcollectie behelst alle voorwerpen en documenten met religieuze inslag, zoals bedevaartvaantjes, communie- en bidprenten, heiligen- en kruisbeelden, ingekaderde en niet-ingekaderde documenten, scapulieren...

Didactisch materiaal

In deze deelcollectie wordt alles verzameld aangaande didactische platen en rollen (onderverdeeld per vak en/of thema), schoolboeken (onderverdeeld per lesvak), schoolschriften (ingedeeld per studiepeil), rapporten en diploma's, didactische voorwerpen en schoolgerief.

Diverse verzamelingen

Deze deelcollectie omvat een reeks al dan niet merkwaardige rubrieken, zoals flessenscheepjes, luciferdoosjes, mannekensbladen, medailles en erepenningen, waardeappieren, munten, bierviltjes, stempels, stadszegels...

Documenten

De deelcollectie documenten bestaat uit ondermeer uit de rubriek familiearchivalia, op zich onderverdeeld in geboorteakten en - kaartjes, erfenisakten, huwelijksaankondigingen en - akten, trouwboekjes, kaarten met gelukwensen (verjaardagen, feestdagen en nieuwjaarsbrieven), rouwbrieven en -kaartjes, overlijdensakten, erfenisakten, stambomen en menukaarten. Verder zijn er de rubrieken folders en flyers, kleine documenten, ingebonden documenten, kranten en tijdschriften, bibliofiele uitgaven (als aanvulling op de museumbibliotheek) en privé-archieven (opgeslagen in het gemeentelijk archief).

Hobby, Sport en Spel

Deze deelcollectie verenigt enerzijds voorwerpen en documenten omtrent verenigingen, zpals duivenmelkers, rokersclubs, schuttersgilden, vinkenzetters, heemkundige kringen, kaartersverenigingen, 'Klakkertjes', muziek-, carnaval- en en sportverenigingen. Anderzijds komt speelgoed, film- en fotoapparatuur en muziek partituren, rollen, liedjesbladen en instrumenten, maar gaan geluidsdragers) aan bod.

Huisraad

Kaarten, Plattegrond en Plan

Kleding

Landbouwmateriaal

Meubilair

Militaria

Schilderijen

Vissers- en scheepsmateriaal

Vlaggen