HomeNieuwsNieuws 2020Pater Kamiel Bulcke krijgt gedenkplaat in Ramskapelle

thumbnail Kamiel Bulcke 3Op dinsdag 1 september 2020 onthulde het gemeentebestuur aan de muur rond de Sint-Vincentiuskerk in Ramskapelle een gedenkplaat met afbeelding van pater Kamiel Bulcke. Kamiel Bulcke (Ramskapelle 1 september 1909 - Delhi 17 augustus 1982) was een Belgische jezuïet, missionaris in India en befaamd linguïst. Bulcke werd internationaal bekend omwille van zijn doctoraatsthesis over de Ramayana en de publicatie van een woordenboek Engels-Hindi dat nog steeds het meest gebruikte in Noord-India is.

Kunstwerk van André Woussen in opdracht van professor Raaj Sah

De bronzen plaquette werd ontworpen door de Knokke-Heistse kunstenaar André Woussen in opdracht van en gefinancierd door Raaj Sah, professor Public Policy and Economics aan de universiteit van Chicago. Omwille van de coronamaatregelen vindt de onthulling in selecte kring plaats in aanwezigheid van Debasish Prusty, afgevaardigde van de Indische ambassade.

Burgemeester Graaf Leopold Lippens:

“Knokke-Heist en Ramskapelle in het bijzonder zijn professor Raaj Sah bijzonder dankbaar voor zijn engagement om zijn voormalige mentor met een gedenkplaat te vereeuwigen op een boogscheut van zijn geboortehuis. Deze plaquette, een schitterende creatie van onze creatieve en kunstzinnige stadsgenoot André Woussen, brengt op gepaste wijze hulde aan deze geleerde die een buitengewone bijdrage aan de Indische cultuur heeft geleverd. Dankzij deze schenking komt deze verdienstelijke Belg die in India alom gekend is, ook in zijn geboortedorp weer in de belangstelling. Ik ben overtuigd dat heel wat inwoners en toevallige passanten met veel interesse de informatie op deze gedenkplaat zullen bekijken zodat het belang van de rijke culturele erfenis die pater Bulcke in India heeft achtergelaten, ook hier in ons land bekender wordt en doorgegeven aan de volgende generaties. Een krachtig, charismatisch en bewonderenswaardig figuur zoals pater Kamiel Bulcke mag niet in de vergetelheid geraken. Met deze gedenkplaat, een geslaagde realisatie van professor Raaj Sah, kunstenaar André Woussen en onze diensten Erfgoed en Cultuur zetten we deze grote Indische Ramskapellenaar opnieuw in de schijnwerper en krijgt hij het respect dat hij verdient”.

Op de onthulling vertelde professor Raaj Sah ons het volgende:

"De fundamentele redenen om hem te herdenken in zijn geboorteplaats, is de fundamentele rol dat Ramskapelle en zijn omgeving gespeeld hebben in de persoon die hij geworden is zowel op menselijk als op intellectueel vlak.
De plaats waar hij werd geboren is de omgeving van schoonheid, harmonie en kultuur waarin hij opgroeide. Dit gaf hem de energie en de inspiratie voor al wat hij ondernam.

Hij nam deze bagage van inspiratie mee tot in Indië voor zijn geschriften.

Dat is wat hem definieerde en zijn hele leven was gewoonweg een uitdrukking hiervan.

Zijn hele leven door bleef hij zeer gehecht aan de plaats waar hij geboren werd en waar hij opgroeide. Hij bleef diep geworteld in een traditie van dienstverlening, service, vriendelijkheid en optimisme over menselijke vooruitzichten die hij geleerd had van zijn geboorteplaats."

thumbnail Kamiel bulcke 2Levensloop Kamiel Bulcke (bron: Wikipedia)

Jeugd en opleiding

Toen Bulcke een jaar oud was, verhuisden zijn ouders naar Lissewege waar hij zijn jeugd doorbracht. Hij volgde secundair onderwijs aan het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut in Brugge. Daarna ging Bulcke naar de Katholieke Universiteit Leuven waar hij begon aan de studies burgerlijk mijnbouwkundig ingenieur en na twee jaar zijn kandidaatsdiploma behaalde. Bulcke stopte in 1930 met zijn studies en trad binnen in de orde van Jezuïeten in Drongen. Tussen 1932 en 1934 volgde Bulcke filosofie bij de Duitse jezuïeten in Valkenburg en tussen 1934 en 1935 studeerde hij nog Koloniale Geneeskunde in Leuven alvorens in oktober 1935 naar India af te reizen.

Het eerste jaar verbleef Bulcke in Darjeeling en daarna werd hij wiskundeleraar in de school van Gumla. Ontgoocheld door het feit dat het officiële leven in het Engels verliep, begon Bulcke Hindi en Sanskriet te leren. Tussen 1939 en 1942 studeerde hij theologie in Kurseong waar hij op 21 november 1941 tot priester werd gewijd.

Kamiel Bulcke vervolledigde zijn opleiding met een derde jaar noviciaat in Kadaikanal. Ondertussen had Bulcke reeds het nodige diploma behaald dat hem toeliet om in het Hindi te onderwijzen. Bulcke schreef zich vervolgens in aan de universiteit van Calcutta en behaalde er in 1944 het Masterdiploma in Sanskriet en Hindi. Tussen 1945 en 1949 studeerde hij verder aan de Universiteit van Allahabad. Door zijn vroegere ervaring als Vlaming in het toenmalige Franstalige onderwijs in Leuven wilde Bulcke zijn doctoraatsthesis absoluut in het Hindi schrijven hoewel de officiële onderwijstaal het Engels was. De overredingskracht van Bulcke was sterk genoeg zodat de statuten van de universiteit werden aangepast. Kamiel Bulcke was daarmee de allereerste persoon in India die zijn thesis in het Hindi schreef. In zijn thesis bestudeerde Bulcke de oorsprong en de ontwikkeling van het Rama-epos, de Ramayana. Deze thesis zou het standaardreferentiewerk worden voor de specialisten van de Ramayana.

Loopbaan

In 1950 werd Bulcke door het bestuur van Bihar benoemd tot lid van de pas opgerichte commissie voor de promotie van het Hindi. Hij vestigde zich in Ranchi en werd docent en departementshoofd van het departement Hindi en Sanskriet van het plaatselijke Saint Xavier's College. Na acht jaar moest Bulcke door opkomende doofheid het doceren opgeven en wijdde hij zich volledig aan het schrijven en publiceren van zijn studies.

Bulcke voelde zich aangetrokken door de Hindi-dichter Tulsidas (1532-1623) op wiens geschriften zijn thesis deels gebaseerd was. Bulcke werd dikwijls uitgenodigd om redevoeringen te geven over de dichter en zijn godsdienstige Rama-verzen. Bulcke deed dit met veel enthousiasme en bracht de toehoorders in aanraking met de diepe waarden van hun eigen spirituele tradities. In 1951 verwierf Bulcke het Indiase staatsburgerschap.

Door zijn lange periode van ervaring en zijn talrijke opzoekingen en vertaalwerk in het Hindi bracht Bulcke een enorme schat aan Hindi-woorden samen. Dit liet hem toe om in 1955 een verklarende woordenlijst Engels-Hindi over cultuur te publiceren. Daarna begon Bulcke aan zijn levenswerk: het publiceren van een 900 bladzijden en 40.000 woorden tellend algemeen woordenboek Engels-Hindi dat in 1968 voor de eerste maal uitgegeven werd. Tot op het einde van zijn leven zou Bulcke dit woordenboek blijven bijwerken. In 1950 werd Bulcke door het bestuur van Bihar benoemd tot lid van de pas opgerichte commissie voor de promotie van het Hindi. Hij vestigde zich in Ranchi en werd docent en departementshoofd van het departement Hindi en Sanskriet.

Daarna begon Bulcke met de vertaling van het Nieuwe Testament in het Hindi dat in 1977 werd gepubliceerd. Na het Nieuwe Testament volgde de vertaling van het Oude Testament. Dit werk heeft Bulcke net niet kunnen voltooien: bij zijn dood in 1982 was 90% vertaald naar het Hindi.

Kamiel Bulcke was eveneens corresponderend lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. In 1974 werd Bulcke door de regering van India geëerd met de Padma Bhushan-onderscheiding voor zijn uitzonderlijke bijdrage tot de Hindi-literatuur.