HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2006De Heistse Klakkertjes / 2006 - Met vlag en wimpel

 

In 1938 zaten een aantal bewoners onder initiatief van Edgard De Fonseca (eigenaar van Hotel Astoria) en voorzitter van de Heistse Hotelier(s)vereniging te broeden op een plan voor de organisatie van een aantal feestelijkheden naar aanleiding van de inhuldiging van de nieuwe Heistse burgemeester. Ze besloten het thema vissersleven uit te werken. Alle medewerkers moesten zich tooien in folkloristische visserskledij van rond de eeuwwisseling: de heren met visserskiel en een zuidwester en de dames met schouderdoek, baaien rok en het typische Heistse kleppemutsje, waarvan de oorlapjes klapperen als er een zuchtje wind passeert. Dit was het klakkertje. Het initiatief kende een grote bijval. De vereniging telde 197 leden voor een stadje met 6.500 inwoners.

Volksdansspecialist Henri Eerebout, bijgenaamd "de prof", die in Blankenberge gymnastiekleraar was, moest de jonge snaken populaire dansen aanleren, zoals polka's, mazurka's en walsen. De generale repetitie vond plaats bij de inhuldiging van de burgemeester van Westkapelle. De vuurdoop was er op 21 mei 1939 bij de inhuldiging van de Heistse burgemeester Debra. Enkele dagen later werd van 27 mei tot 5 juni de Eerste Week der Vischpropaganda georganiseerd, met als bedoeling de visverkoop te stimuleren. De Heistse Klakkertjes waren toen al niet meer uit het culturele gebeuren weg te denken. Nog een week later, bij een bezoek van minister van Verkeerswezen Marck, volgden horden fotografen en journalisten de politicus als schoothondjes. Ze legden de prestaties van de fonkelnieuwe dansgroepering vast.

 

Vlag_Klakkertjes_1 Klakkertjes Heist aan Zee - Vlag uit 1945 - Formaat: 45x56 cm

 

Een houten "vlag" deed dienst als herkenningsbord. Een groepsfoto uit 1939 op de Square, de dag van de jaarlijkse Bloemenstoet is daarvan getuige. De Tweede Wereldoorlog gooide roet in het eten. Meteen na de oorlog, nog in 1945 nam een nieuw bestuur met als initiatiefnemers Omer Storm en zijn vrouw Maria met 20 leden een nieuwe start. Lea Bailyu-Boereboom - één van de stichtsters in 1938 - en Maria Storm werden de bezielende krachten. Maria van 't Kloeftje (haar vader was klompenmaker), naaister van beroep, werd een Klakker met een bijzondere opdracht, namelijk het maken en het onderhoud van de kleren. Maria maakte in 1945 de eerste vlag, die meteen mee op reis ging met de groep.

Vlag_Klakkertjes_1_Heist_1947Omstreeks 1947: Groepsfoto Klakkertjes in het Directeur-Generaal Willemspark

 

De Klakkertjes luisterden sinds 1945 alle grote evenementen in Heist op: Zeewijding, Verbroederingsfeesten, Bloemencorso, Folkloremarkt... Ze waren actief ver buiten de gemeentegrens: Gentse Feesten vanaf 1947, Expo '58, verlovingsfeest Albert en Paola, viering op de Heizel van Koning Boudewijn, viering Stijn Streuvels... De groep trad ook op in het buitenland naar aanleiding van folkloristische festivals in Duitsland (Stuttgart, Bonn, Deidesheim, München, Frankfurt), Frankrijk (Compiègne, Rennes), Engeland (Londen, Maidstone) en Nederland (Valkenburg).

Vlag_Klakkertjes_2Klakkertjes Heist-aan-Zee - Vlag uit 1954 (mogelijk eerder) - Formaat: 97x90 cm

 

Op een foto genomen in 1954 in Bonn (Duitsland), op doortocht naar Stuttgart staat een nieuwe vlag met het wapenschild van Heist en de plaatsnaam Heist-aan-Zee. Het is de tweede vlag van de vereniging, die zeker dienst doet tot in 1963 bij een bezoek aan Maidstone. De vlag raakt echter tot op de draad versleten en belandt zo in het museum.

Tijdens een optocht in Dottenijs - jaar onbekend - prijkt op de stok van de vlaggendrager een nieuwe vlag met de plaatsvermelding Heist aan Zee. Deze derde vlag wordt nog gebruikt in 1974 bij een optocht in Oostduinkerke. Op 7 juli van datzelfde jaar overhandigt burgemeester Manu Desutter tijdens het Internationaal Vissersfolklorefestival een nieuwe vlag. Een verrassing voor de Klakkertjes.

 

Vlag_Klakkertjes_3_Oostduinkerke1974

 

Klakkertjes Heist a/Zee 1939-1963

Vlag uit 1963 - Formaat: 116x113 cm1974

De Klakkertjes tijdens een optocht in Oostduinkerke

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlag_Klakkertjes_4_corso_1975_1976

 

1975 of 1976

Deelname Klakkertjes aan het Bloemencorso

Heistse Klakkertjes 1938 Knokke-Heist - Vlag uit 1974 - Formaat: 118x113

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1983 ontvingen de Klakkertjes toenmalig minister van Verkeerswezen Herman De Croo die een nieuwe spoorlijn van Brugge naar Knokke via Dudzele officieel kwam inrijden. Ook de opening van de voetgangerstunnel maakte deel uit van een lange feestdag. De minister en burgemeester Lippens huldigden enkele "veteranen" van de groep, namelijk Lea Bailyu-Boereboom, Marie Bervoets en Marcel De Baene, op het Stadhuis van Heist. Nadien volgde een viering 45 jaar Heistse Klakkertjes waar Manu Desutter, inmiddels volksvertegenwoordiger geworden, een nieuwe vlag schonk, ditmaal met het officiële wapenschild van de gemeente Knokke-Heist. Deze vijfde vlag wordt gekoesterd door Maria Storm en nog steeds gebruikt tijdens optochten.

Vlag_Klakkertjes_5_45jaarKlakkertjes

 

 

 

 

 

 

 

1983: Groepsfoto van de Klakkertjes naar aanleiding van hun 45-jarig bestaan

 

 

 

 

Beschrijving van de tentoongestelde vlaggen - Grote Zaal

Klakkertjes Heist aan Zee (1e vlag) - Vlag uit 1945 - Geschonken door Maria Storm - Formaat: 45x56 cm

Beschrijving: Vlag diagonaal verdeeld van rechtsboven naar linksonder in twee kleuren. De bovenste kleur is lichtgroen, de onderste kleur geel. Over de volledige breedte van de vlag is de tekst "Klakkertjes" en "Heist Aan Zee" geborduurd. Aan de rechterkant van de vlag zijn groene lussen bevestigd om de vlag op te hangen. De drie overige zijden zijn afgewerkt met franjes.

Klakkertjes Heist-Aan-Zee (2e vlag) - Vlag uit 1954 (mogelijk eerder) - Geschonken door Maria Storm in 1993 - Formaat: 97x90 cm

Beschrijving: De volledige linker- en bovenkant van de vlag is groen met daarop een klakkertjespaar en het woord "Klakkertjes". De rechteronderkant is geel met daarop een wapenschild en de tekst "Heist-Aan-Ze". De laatste e van het woord "Zee" is door herstelling weggevallen. Aan de linkerzijde zijn nieuwe lussen aangestikt om de vlag op te hangen.

Kopstuk vlag Klakkertjes Heist-aan-Zee (2e vlag) - Uit 1954 (mogelijk eerder) - Geschonken door Maria Storm in 1993 - Formaat: 47x109 cm

Beschrijving: Kopstuk van een vlag uit koper smeedwerk in de vorm van een langwerpige driehoek. Linksboven eindigend in een speervormige top. Tussen de lijnen zijn sierlijnen in smeedwerk. Onderaan zijn lussen om de vlag op te hangen.

Klakkertjes Heist a/Zee 1939-1963 (3e vlag) - Vlag uit 1963 - Geschonken door Maria Storm in 1999 - Formaat: 116x113 cm

Beschrijving: Linkerzijde groene kant met daarop een klakkertjespaar. Rechterzijde gele kant met wapenschild en rood geborduurde tekst "Klakkertjes Heist a/ Zee 1939-1963". Galon aan drie zijden. Aan de linkerzijde zijn witte en groene lussen om de vlag op te hangen. De achterzijde van de vlag is gerestaureerd door middel van tegengestreken witte stof.

Heistse Klakkertjes 1938 Knokke-Heist (4e vlag) - Vlag uit 1974 - Geschonken door Maria Storm - Formaat: 118x113

Beschrijving: Linkergedeelte van vlag groene satijn met geborduurd een dansendklakkertjeskoppel. Rechtergedeelte van vlag in geel satijn. Daarop rechtsboven tekst in zwarte letters "Heistse Klakkertjes". Daaronder een wapenschild met bovenaan drie keer drie veren in geel op een blauwe band, drie schelpen op een rode achtergrond en een anker. Daaronder de datum "1938" in zwarte letters en dan de tekst "Knokke-Heist". Aan linkerzijde van vlag zijn 5 gele lussen voor de vlaggenstok, bovenaan zijn witte lussen aangezet.