HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2006Vissersonderwijs / 2006 - Met vlag en wimpel

 

Na een plaatselijke schoolstrijd opende het Gemeentebestuur van Heist in 1899 een nieuwe gemeentelijke school in de visserswijk. Het is dit gebouw waar Museum Sincfala nu is gehuisvest. In oktober 1904 kreeg pastoor Froidure de toelating om in het gemeentelijk gebouw een Vrije Avondvisserijschool te stichten.

Vlag_VrijeVisschersschoolHeyst Vrije Visserijschool Heyst-aan-Zee 1904 - Vlag uit 1904 - Formaat: 150x157 cm

Tot 1925 was er les op zaterdagmiddag en zondagmorgen. Daarna werd het een echte avondschool voor jongens van 13 tot 17 jaar. Gemiddeld volgden 50 à 60 leerlingen er les, waarvan 2/3e met vader of broer als laver in zee staken. Ze werden in drie leergangen verdeeld en kregen onderricht over wereldkennis, zeekaarten, kompas, koersverordeningen, log en lood, lichten en vuren, uitliggers en boeien, zeewetten en reglementen, gezondheidsleer aan boord... Ze leerden er ook splitsen, boeten, knopen leggen, breien en zeilen maken. De leerlingen die het tweede studiejaar met succes beëindigden, mochten zich tot de eerste leerproef (het laversexamen) aanbieden, waarna zij stage mochten lopen op een vissersboot.

In de jaren '30 van vorige eeuw werd een bekwaamheidsgetuigschrift vereist om het bevel te voeren over een schip, wat heel wat opschudding veroorzaakte in het visserijmilieu. Kort daarop werd ook het verplichte brevet ingevoerd. Het moment was rijp voor de oprichting van een dagschool. De Tweede Wereldoorlog dwarsboomde plannen voor deze oprichting. De Visserijschool (Rijksvisserijschool) kwam er pas in september 1947 in het 'Kasteeltje' in de Kursaalstraat.

Vlag_Visserijschool_HeistZeebrugge Visserijschool - Heist aan Zee – Zeebrugge - Onbekend jaartal
Formaat: 115x120 cm

Daarbij kwam nog dat vele Heistse kinderen de visserijschool volgden in "de IBIS" (Oostende), waar zij op internaat waren. Die school, waar de jongens met militaire dril werden opgeleid, was betaalbaar voor vele Heistse vissers. In 1957 verhuisde de Vrije Visserijschool naar de Kerkstraat. De leerlingen konden zowel in de Vrije Visserijschool als in de Rijksvisserijschool terecht vanaf 12 jaar.

Door de grote evolutie in de vaartuigen, de visserijtechnieken, de navigatieapparatuur, de motoren, de wetgeving en reglementering, werd de visserijopleiding er de voorbije decennia zeker niet makkelijker op. Het harde en gevaarlijke vissersbestaan begon dan ook minder jongens aan te trekken.

In 1978 fuseerden de Vrije Visserijschool en de Rijksvisserijschool van Heist. De fusieschool kreeg in 1983 de naam Visserijschool van de Vlaamse Gemeenschap, later omgevormd tot het Provinciaal Maritiem Instituut dat tot het schooljaar 2004-2005 in het beschermde 'Kasteeltje' aan de Kursaalstraat gevestigd was.

Vrije Visserijschool en de oud-leerlingenbond van deze school Vissersvreugd, opgericht in 1949, zijn heel nauw met elkaar verbonden. De gelden van Vissersvreugd kregen steeds een goede bestemming. Een leerling uit de dagschool die een diploma behaalde kreeg uit de kas van de oud-leerlingenbond een premie van 400 frank. Leerlingen die het brevet van zwemmer verwierven, ontving een aanmoedigingspremie. Hun boekje 'Albatros' was een goede bron om een en ander te vernemen over de visserij te Heist, en vooral over de Heistse vissers.

Beschrijving van de tentoongestelde vlaggen - 1ste verdieping "oude" museumgedeelte - Klaslokaal

Vrije Visserijschool Heyst-aan-Zee 1904 - Vlag uit 1904 - Geschonken door Gustaaf Vermeille in 1986 - Formaat: 150x157 cm - strikbreedte 13 cm
Beschrijving: Gele vlag met brede rode boord. Centraal op de gele achtergrond de afbeelding van een Heistse schuit met de heilige Petrus aan boord die de wonderbaarlijke visvangst uitbeeldt. Bovenaan, rechts en onderaan afgeboord met galon in Belgische driekleur. Tussen de jaaraanduiding 19 en 04 staat een wapenschild afgebeeld met de tekst "Eendracht maakt macht". De vlag is hersteld met het aanstrijken van een witte voering. Bijbehorende strik [niet  tentoongesteld] in de Belgische driekleur met goudgele franjes onderaan. Bijbehorende opbergdoos in metaal.

Visserijschool Heist aan Zee/Zeebrugge - Vlag uit (onbekend jaartal) - Geschonken door Gustaaf Vermeille in 1986 - Formaat: 115x120 cm
Beschrijving: Witte nylon vlag met brede rode boord . Centraal de afbeelding van een vissersboot aan het Visserskruis van Zeebrugge. Opschrift in het witte gedeelte van boven naar onder: "Visserijschool", "Heist aan Zee" en "Zeebrugge". Aan de linkerkant 5 rode nylon lussen. Galon aan de drie andere zijden in een groene en roze kleur.