HomeTentoonstellingenVakantiekolonies - Heist - Home Charles Le Bon

 

glastentoonstelling

De tentoonstelling Glas van vissers, kooplui, monniken en vissers toont glasvondsten van opgravingen van het laatmiddeleeuwse vissersmilieu, vooral op de site Walraversijde te Oostende maar ook van andere typische sites in Vlaanderen en Zeeland .

De tentoonstelling wordt opgezet i.s.m het Provinciaal Museum Walraversijde te Oostende , de Nederlandse Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed en de Vrije Universiteit Brussel.

 

De bezoeker leert in de tentoonstelling meer over de geschiedenis van het glas, de techniek van het glasblazen en het diverse gebruik van glas. Glas voor tafelgebruik (drinkglazen- en bekers, schenkkannen, …) maar ook middeleeuws optisch glas (voor brillen en lenzen) en destilleerkolven  wordt getoond. Andere breekbare voorwerpen  (zoals stukjes van glasramen, lampen, kandelaars,…) en opsmuk (kralen, knopen en ringen) ontbreken evenmin.

 

Glas van vissers komt uit Heistse  en Walraversijdse bodem. Glas was aanvankelijk echter niet voorbehouden voor de gewone man, die heel lang slechts drink- en schenkgerief in hout of keramiek bezat.  Glas was slechts op het einde de middeleeuwen beschikbaar voor andere sociale groepen dan heren en monniken. 

 

 

Middelburg (Zeeland), Monnikenrede, Sluis en Veere leverden de glasvondsten van kooplui, handelaars en welgestelde burgers. Het glas van Slijpe (Middelkerke) en Vrouwenpolder komt dan weer uit de religieuze sfeer en was voorbehouden voor monniken. Het glas van adellijke (kasteel)heren werd opgegraven in Middelburg (Vlaanderen) en Aardenburg.

 

Een tentoonstelling dus met gevarieerde glasvondsten uit diverse milieus, maar in tijd te situeren tussen de 13e en 17e eeuw.

 

 

03-26-05-c

03-26-05-d

03-16-05-x

03-24-05-c

03-24-05-b

03-24-05-a

03-26-05-t

03-26-05-v

03-26-05-y