HomeTentoonstellingenAusstellung Impressionisten im Knocke & Heyst 1870-1914
affiche

Het landschap is het gezicht van een streek.  De meeste regio's worden herkend aan hun typisch landschap die er de eigenheid van vormt.  De rijkdom van de Zwinstreek bestaat uit een opeenvolging van zeven verschillende landschapstypes die binnen een straal van 20 km een eenheid vormen.

Deze veelheid van natuurlijke landschappen heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen en natuurliefhebbers die te voet of per fiets de Zwinstreek verkennen.  Op een rechte lijn vanuit zee naar het binnenland komt de bezoeker eerst op het strand, daarna volgen schorren, slikken en duinen.  Achter de duinenrug ontdekt hij het open landschap van de nieuwe  polders,  de verhevenheid van dijken en de typische oude polders.

De zomertentoonstelling in het Museum Sincfala benadert deze wisselende landschappen vanuit verschillende invalshoeken en belevingswaarden.  Aan de hand van een aantal mooie aquarellen van Rita Teerlinck worden de geografische kenmerken geïllustreerd.  De oorsprong van de verschillende landschapstypes wordt  getoond met  een aantal  originele  historische kaarten die de ontwikkeling van de hele Zwinstreek  schetst. 

Ook zal worden verwezen naar de vele historische relicten, zoals de restanten van oude dijken en forten die nog in het huidige landschap terug te vinden zijn. In elk landschap ontmoet men een verschillende fauna en flora die op een eigen wijze met het landschap verbonden zijn.

 Mooie voorbeelden hiervan  zijn de rijen knotwilgen die thuishoren in de oude polders of op  de vroegere dijken,  de prachtige rietkragen die men bij de kreken ziet of de duindoorn die men in de duinen aantreft.  De typische plantengroei trekt dan ook een eigen fauna aan: reigers en eenden in de kreken, kluten in de slikken en schorren, .

Naast planten en dieren komt men in elk gebied ook de mensen tegen die er thuishoren.  Waar men nu de zonnekloppers op het strand vindt, zag men vroeger de strandjutters, de garnalenkruiers of de vissers die van op het strand van Heist met hun platbodems het zeegat kozen. In de duinen kon men de koewachter tegenkomen met enkele dieren.  Op de schorren liepen grote kudden schapen onder begeleiding van de herder met zijn hond.   Boeren en knechten zag men in de polders zaaien, maaien en oogsten terwijl de molenaar zijn molen dikwijls op een hoge dijk bouwde.  Deze figuren, die zo sterk waren verbonden met het landschap, komen naar voor in een aantal prachtige foto's.

De vele gezichten van de Zwinstreek worden gewaardeerd door de vele toeristen die de streek per fiets verkennen.  Een bijzondere vorm van landschapsbeleving vindt men bij de schilders die het landschap willen vastleggen in een ideaal beeld.  Op het einde van de 19de eeuw verbleven verschillende kunstenaars in de streek die strand, duinen en polders op hun doeken vastlegden.

Aan de hand van kaartmateriaal, maquettes, streekgebonden objecten, foto's, kunstwerken, streekeigen producten.. wil het Museum Sincfala in zijn zomertentoonstelling  "7 X ZWINSTREEK :  mens - LANDSCHAP - natuur", de bezoekers op een eigenwijze manier de Zwinstreek laten proeven, ruiken,horen, zien en voelen, ..

De tentoonstelling "7 X ZWINSTREEK : mens - LANDSCHAP - natuur" vindt plaats in het Museum Sincfala, Pannenstraat 140 in 8300 Knokke - Heist van 2 juli tot en met 14 november 2004.  Het museum is dagelijks open van 10.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.30 u (tel. 050 530 730, www.sincfala.be).

Elke donderdagavond van juli en augustus worden gratis museumavonden met randanimatie georganiseerd van 18.00 u tot  22.00 u.  Om 20.00 u leiden gidsen de bezoekers tegen betaling rond.