>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeActiviteitenActiviteiten 20062006 - Open Monumentendag - Voor kinderen
titel_kinderen

Bordspel: De Romeinse handel en wandel

kinderen_bordspelLeerkrachten van 5de en 6de leerjaar basisonderwijs uit Knokke-Heist kunnen het educatieve spel De Romeinse handel en wandel ontlenen. De basis is een kaart van het gebied tijdens de Romeinse periode, met daarop de huidige gemeentegrenzen, het Romeinse landschap (kustlijn, geulen, schorrengebied, zandstreek, waterlopen) en sites en Romeinse wegen. Het is de bedoeling om over de wegen te reizen, van site naar site, om lokale en geïmporteerde goederen te verhandelen. De karretjes waarmee gereisd wordt, evenals de goederen zijn driedimensionaal aanwezig (miniatuur Menapische hespen, komkommers, zout e.d.).

De hele klas speelt het spel samen, Een twintigtal leerlingen worden in kleinere groepjes verdeeld. De spelduur is ongeveer één uur.

Het spel is ontwikkeld door Raakvlak, de Intergemeentelijke samenwerking tussen Jabbeke, Brugge en Zedelgem in samenwerking met Ginter, een intergemeentelijke cultuursamenwerking tussen de Torhout, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Zedelgem en Oostkamp.

© Raakvlak – Bruggemuseum

 

Romeinse invloed in onze gewesten

Archeologen en andere gravers diepen wel eens voorwerpen op uit de Romeinse tijd. Het bindend element tussen een reeks gemeenten van de Oostkust en het hinterland is het Romeins wegennet. Een fraai voorbeeld van samenwerking rond import! Een kleine tentoonstelling in de Oude Kaartenkamer van Sincfala geeft een stand van zake.

Tijdens de Romeinse tijd bevindt de gemeente Knokke-Heist zich volledig in het kustgebied, waar de zee – door het ontbreken van dijken – geregeld inbreekt. Aan het begin van de Romeinse tijd is de invloed van de zee betrekkelijk gering. Tussen de getijdengeulen en de kreken ontstaan er schorren die alleen bij hoogtij nog worden overstroomd. In het gebied bevinden zich ongetwijfeld paden die de kust met de zandstreek verbinden.

Zoutwinning
De vele Romeinse vondsten in de kustvlakte wijzen er op dat het gebied toegankelijk is en voor allerlei activiteiten kan gebruikt worden. De activiteiten zijn er vermoedelijk seizoensgebonden: de jacht op waterwild gedurende het koude seizoen, tijdens de zomermaanden het hoeden van schapen en geiten op de schorren en zilte weiden en de zoutwinning.

Op het grondgebied van Dudzele en Ramskapelle werden op verschillende plaatsen sporen van zoutwinning aangetroffen. Dit laatste gebeurt langs de getijdengeulen en is een behoorlijk precies werk. Men laat het zeewater verdampen in bakjes boven een stookplaats en verkrijgt op die manier blokjes zout. De resten van dit procédé beperken zich vaak tot nauwelijks te herkennen fragmenten van bakjes, roosters en steunelementen uit gebakken klei.

Transport over zee
Het leidt geen twijfel dat er tijdens de Romeinse tijd een vrij intens verkeer was tussen onze gebieden en de Britse eilanden. Rond 1900 werden te Brugge/Fort-Lapin op de rand van een kreek de resten van een Romeinse boot gevonden. Het vaartuig was zeewaardig en werd wellicht gebruikt voor vervoer en/of handel over zee.

In de netten van vissers die op de Noordzee varen, komen soms ook Romeinse voorwerpen terecht. Deze zijn wellicht afkomstig uit de wrakken van Romeinse schepen. Enkele stukken behoren tot de categorie van het importaardewerk uit Zuid-, Centraal- of Oost-Gallië. Het is niet ondenkbaar dat de stukken oorspronkelijk deel uitmaakten van de koopwaar van een handelaar.

 

Naar hoofdpagina  /  Naar OMD 2006