>Sincfala Museum van de Zwinstreek
Sincfala,
Museum van de Zwinstreek
HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2011Tentoonstelling Zorg voor de doden – Late bronstijd en vroege ijzertijd

Een zogenaamd langbed uit de late bronstijd/vroege ijzertijd in Aartrijke

Dankzij de medewerking van de gemeente Zedelgem was het mogelijk om de luchtfoto’s die door de Universiteit Gent van het volledige grondgebied waren gemaakt, te inventariseren en toegankelijk te maken.

Nabij de Ichtegemstraat in Aartrijke komen heel wat structuren voor die in de rituele of funeraire sfeer thuishoren. Naast talrijke resten van ronde grafheuvels uit de bronstijd, is vooral een langgerekt ovaal spoor van 60m lengte en 9m breedte opmerkelijk. De structuur wordt begrensd door een grachtje van nauwelijks 1m breed, zoals blijkt uit boringen uitgevoerd op het terrein. Sporen van een palenkrans konden niet waargenomen worden.

 

aartrijke-inventaris-archeologisch-erfgoed aartrijke-langbed-luchtfoto aartrijke-langbed-luchtfoto

Uittreksel uit de inventaris van het archeologisch erfgoed van de gemeente Zedelgem op basis van luchtfotografisch onderzoek: Aartrijke – ensemble 17 met langbed (Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, UGent).

Luchtfoto van het zgn. langbed uit de late bronstijd/vroege ijzertijd in Aartrijke (foto 103434, J. Semey, Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, UGent).

Luchtfoto van het zgn. langbed uit de late bronstijd/vroege ijzertijd in Aartrijke (foto 68716, J. Semey, Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, UGent).

Hoewel opgravingen niet zijn uitgevoerd, vermoeden we dat het hier gaat om een funerair monument uit de late bronstijd of de vroege ijzertijd (van circa 1100 tot 450 v. Chr.). Mogelijk gaat het om een langwerpige (graf)heuvel waar rond een gracht was gegraven. Dergelijke sporen worden over het algemeen geïnterpreteerd als zgn. langbedden, zoals er in Nederland een aantal zijn opgegraven.

Een vierkant monument uit de late ijzertijd in Oedelem

Tijdens de periode 2000-2002 werd door de Universiteit Gent te Oedelem/Wulfsberge een grafveld uit de midden-bronstijd (rond 1500 voor Chr.) opgegraven. De site is sedert 1986 gekend dankzij de luchtfotografie. Het onderzoek kadert in een ruime studie naar circulaire grafmonumenten in Vlaanderen.

 

oedelem-vierkant-1

2-oedelem-vierkant-2

Luchtfoto van de site Oedelem – Wulfsberge tijdens het openleggen van het vlak (foto J. Semey, Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, UGent).

Plan van de site Oedelem – Wulfsberge (Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, UGent).

 

Naast bronstijdgrafheuvels kwamen er bij de opgraving echter ook nog andere sporen aan het licht. Enkele vierkante funerair monumenten, die vermoedelijk in de late ijzertijd (rond het begin van de jaartelling) kunnen gedateerd worden, werden aangetroffen. De structuren hebben een zijde van ca. 10m en bestaan uit een ononderbroken vierkante gracht. Sporen van crematiegraven werden niet waargenomen.

oedelem-vierkant-3 2-oedelem-vierkant4

Terreinopname van een circulair grafmonument op de site Oedelem – Wulfsberge (Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, UGent).

Luchtfoto van het proefonderzoek op de site Oedelem – Wulfsberge (foto J. Semey, Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, UGent).

De plaatsing van dit monument tussen twee grafheuvels suggereert dat deze nog zichtbaar waren tijdens de late ijzertijd. Dit kan wijzen op de continuïteit van het bronstijdgrafveld in latere periodes.


Vroege en midden bronstijd  |  Overzicht  |  Late ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd