HomeTentoonstellingenTentoonstellingen 2011Zorg voor de doden – zaterdag 25 juni tot en met zondag 13 november 2011

Vijfduizend jaar begraven in Brugge en Ommeland

tt-raakvlakDoorheen de eeuwen heeft de mens op diverse manieren zijn zorg voor de doden betuigd. Bij het archeologisch onderzoek worden daar vaak de sporen van teruggevonden. Een greep uit het aanbod: cirkelvormige grafmonumenten uit de prehistorie, Romeinse brandrestengraven, middeleeuwse beschilderde graven en kerkhoven uit de moderne tijd. 

Vermoedelijk werd een graf doorheen de eeuwen steeds met één of ander grafmonument aangeduid. Slechts vanaf de late of post-middeleeuwen zijn dergelijke grafplaten of –zerken bewaard gebleven en kennen we de identiteit van de overledene.

Wat Knokke-Heist betreft, wordt aandacht geschonken aan de grafmonumenten uit de moderne tijd. Uit de kerk van Westkapelle wordt een ingemetselde grafplaat uit de 16de eeuw toegelicht. Aandacht gaat ook naar het kerkhof van Ramskapelle waar nog verscheidene smeedijzeren kruisen uit het einde van de 19de eeuw bewaard zijn gebleven. Soms zoals in Heist/Koudekerke raakte een kerk met bijhorende begraafplaats in onbruik en moest het kerkhof ontruimd worden.

Inhoud

Praktische info
Tentoonstelling in samenwerking met Raakvlak

Sincfala, Museum van de Zwinstreek – Pannenstraat 140 – 8300 Knokke-Heist
Zaterdag 25 juni tot en met zondag 13 november 2011
Elke dag van 10-12 en 14-17.30 uur
Toegang: € 3,50 | € 1,75 | € 1,00

 

Startpagina  |  Vroege en midden bronstijd